A bét hákneszet és bét hámidrás (az imaház és a tanház szentsége (5 pontban)
1. A bét hákneszet és bét hámidrás szentsége igen nagy és óva inttettünk arra, hogy féljük Őt, ki bennük lakozik. – áldassék neve!- miként a Tórában írva vagyon (3Mózes 19:30.) : »és szentélyemet féljétek!« és a zsinagóga és a tanház is szentélynek neveztetik, miként a próféta mondta (Jechezkél 11:16.) : »és leszek nekik kisebb szentélyükké« és ezt úgy magyarázzuk, hogy ez a bét hákneszet és bét hámidrás. Azért tilos bennök hiú, közönyös dolgokról beszélni, számvetéseket csinálni, ha csak nem valamely micvá dolgában (pl. a jótékonysági pénztárét stb.) tiszteletben kell őket tartani, ki kell takarítani és megöntözni, bennük Isten tiszteletére gyertyákat is gyújtani. Ne csókoljuk meg azonban kis gyermekeinket sem, mert nem illik ott más iránt szeretetet mutatni, mint Istenünk iránt, – dicsértessék neve! – .
2. Mielőtt azokba lépünk, tisztítsuk le a sarat a lábainkról és ügyeljünk arra, hogy ne legyen sem rajtunk, sem ruhánkon semmi tisztátalanság. Köpni szabad volna bennük, de rögtön el kell törölnünk (ill. csak a köpőcsészébe).
3. Ne menjünk be azokba sem nyáron a nap elől, sem esőben az eső elől, és ha be kell mennünk valamely felebarátunkért, mondjunk el bennök néhány írásverset, valamely misnát, vagy valamely imát, vagy hallgassuk a mások tanulását, vagy legalább is le kell ülni egy kevés időre, mert az azokban való ülés is micvá és azután hívjuk csak ki felebarátunkat.
4. Tilos azokban enni, vagy inni, avagy aludni, még szenderegni is, de micvá teljesítése céljából pl. Jom kipur éjszakáján szabad bennök aludni, akkor is kellő távolságra a szent ládától (frigyszekrénytől). Szabad itt ennünk is, ha az étkezésnél nem kell ittasságtól, vagy könnyelműségtől tartanunk. Éppenúgy azoknak, kik állandóan ott tanulnak, szabad ott enniök és hosszabb időre is ledőlniök, hogy az ide-oda járással ne mulasszanak időt a Tóratanulásra.
5. Ha egy zsinagógát akarnak építeni, ki kell kérni valamely törvénytudó tanítását, hogy hogyan és miként építsék.

Megszakítás