A gyászra kötelező tanúskodás szabályai (2 pontban)

1. Gyászolni kell egy tanúnak akár közvetlen, akár közvetve hallott kijelentésére, nemzsidónak tanúságára is, ha a halálesetet különös szándék nélkül beszéli el.
2. Ki levélben kapta hírét rokona halálának, abban azonban nem áll, hogy a harmincnapos gyász közben éri-e a hír vagy a harminc nap múltán, ha az írója nem volt a Tóra tudója, feltesszük az elhunytról, hogy még élt, csak közel a levél írása előtt halt meg és a hír vevője köteles gyászt tartani, de ha a levél írója a Tóra törvények ismerője, akkor azt mondjuk, hogy már biztosan elmúlt harminc napja, mert ha feltehette volna, hogy lehetséges a levelet még a harminc napon belül megkapnia, egyáltalán nem is írta volna meg, kivéve ha apa, anya haláláról volt szó, mert azt azonnal tudatni szokták (l. fentebb 206. fej.) és akkor köteles gyászt tartani

Megszakítás