A fürdés szabályai (7 pontban)
1. Tilos az embernek egész testét, vagy akár teste nagyobb részét is meleg vízben megfürdetni, még ha erev sabbosz (péntek) napján melegítették is a vizet és akár hogy nem akar egyszerre egészen megfürödni, hanem csak lassan, egyenként akarja megmosni teste nagyobb részének tagjait, gőzfürdőbe meg bemenni is tilos, hogy ott izzadjon, de szabad arcát, kezeit és lábait megmosni meleg vízben, amelyet még erev sabboszkor (pénteken, nappal) melegítettek.
2. Olyan vízben, mely melegen buzog fel a forrásból, pl. Tiberiás vize és hasonló, ha a földben olyan helyen gyűlik egybe, mely fedve nincs, szabad akár egész testével is megfürödnie, de ha a víz edényben (medencében), vagy fedett helyen van, már tilos, még izzadás céljából sem szabad a gőzébe bemenni. Mások szerint, ha a víz a földben van, szabad benne fürödni akkor is, ha helye fedve van.
3. Szabad egész testét hideg vízben alámeríteni, de ne álljon azután a kályha mellé felmelegedni, mert ez annyi, mintha meleg vízben fürdenék. Még ha csak a kezét mosta is meg hideg vízben, ne melegítse azokat addig, amíg nedvesek, a kályha mellett, mert az meg annyi, mintha olyan vízben mosakodott volna, melyet aznap melegítettek, mert ilyenben tilos akár egyetlen tagját is megmosni, tehát törölje először jó szárazra a kezeit, a fentebb, a 80. fej. 32. pontjában mondottak szerint, a megtörlés előtt dörzsölje jól egymáshoz a kezeit, hogy csak kevés víz maradjon rajtuk.
4. Aki fürdik, az vigyázzon, hogy a hajából ki ne nyomja a vizet, ugyanígy óvakodjék úszni is, mert sabbosz- és ünnepnapon tilos az úszás. Úsztatni sem szabad semmit a vízen, pl. egy faszálkát sem. Ha olyan helyen fürdik, hol vinni nem szabad, ügyelnie kell arra, hogy mielőtt onnan kijő, távolítson el előbb a testéről minden vizet és a haját is jól szárítsa meg, hogy víz ne maradjon rajta és ki ne vigye azt egyik területből a másikba. Magában a folyóvízben vigyázzon, hogy ne vigye a rajta lévő vizet messzebb négy rőfnél, mert a folyó az karmelit (közömbös terület). Mivel erre nem mindenki tud ügyelni, ezért a mi országainkban az a szokás terjedt el, hogy sabbosz napján még hideg vízben se fürödnek, ha csak nem valamely micvakötelesség teljesítése céljából, mint pl. az elkülönült asszony (1. lejjebb 162. fej. 7. p.), vagy férfi magömlése után.
5. Szabad odaállani a folyó partjára és a folyóban megmosni kezeit, nem végez tiltott dolgot azzal, hogy a folyóból kihozza a partra a kezein lévő vizet, mert a folyó is karmelit, a partja is karmelit (közömbös terület) és közömbös területről közömbös területre négy rőfnél kisebb úton szabad bevinni, csak vigyázzon, hogy mielőtt a négy rőfös utat megteszi, kezeit jól megszárítsa.
6. Szabad a kezeket, ha nedvesek is, goromba korpával ledörzsölni, de csakis úgy, ha nem önti magára a korpára a vizet. De tilos ledörzsölni sóval és még inkább szappannal, mert mindkettő feloldódik.
7. Olyan vízben, melyben csak akkor fürdenek, ha gyógyítás céljából használják, pl. ha rosszak és piszkosak, tilos sabbosz napján megfürdeni, mert nyilvánvaló, hogy csak gyógyítás céljából veszik igénybe (l. lej. 91. fej.). Mely esetre áll ez? Ha sokat időzik benne, de ha nem marad benne sokáig, szabad, mert olyannak tekinthető, aki magát csak lehűteni akarja benne. Tiberias vizében és hasonlóban, melyben csak gyógyulás céljából szoktak megfürödni, tilos sabbosz napján gyógyulás céljából fürödni, akkor is, ha nem sokáig marad benne. (Ez különben csak egészséges emberre vonatkozik, beteg embernek gyógyulás céljából mindenképpen szabad. Lechem Hapanim.)

Megszakítás