Az ünnep első napján a második napjára vagy hétköznapra való előkészítés szabályai (6 pontban)
1. Mindazon munka, melyet jomtov (ünnep) napján végezni szabad, csak annak a napnak a szükségletére van megengedve, de tilos az ünnep első napján a másodikra (még roshasana napján is) és még inkább hétköznapra bármit is külön elkészíteni. De ha az első nap szükségletére kell főzni, szabad sokkal nagyobb fazekat vennie és megtöltenie hússal vagy hasonlóval, ha nem is kell annyi arra a napra és hagyhat belőle estére is vagy másnapra is. De ez csakis fazékban főzött eledelnél van megengedve, mert sokkal ízletesebb az étel, ha sok hús fő együtt. Csak ki ne jelentse szóval, hogy a fölösleg estére vagy másnapra lesz, hanem főzze meg minden megállapítás nélkül. Más eledelhez azonban tilos hozzátennie, ha annak az elkészítése azáltal bármivel is több fáradsággal járna.
2. Még olyan dolog másnapra való elkészítése is tilos, ami nem is megy munkaszámba, pl. vizet behozni, vagy akár a bort kiddushoz vagy havdalához. Éppen így tilos az első napon a beköszöntő estére beleállítani a gyertyákat a tartójába, a lámpákat és a beleket megigazítani, kivéve, ha még este előtt vagy a zsinagóga tiszteletére akarja azokat használni.
3. Ha nemzsidó hoz az ünnep első napján halat vagy gyümölcsöt, melynél tartania kell attól, hogy aznap fogták, vagy aznap szedték le, vagy aznap hozták be a sabboszhatáron (kétezer rőf a helység határától) kívülről, tilos azokat aznap megfogni és eltenni, este azonban már szabad, mert ha a nemzsidó jó ismerőse és ármegjelölés nélkül adta neki, szabad elvenni és megenni (l. tov. 99. fej. 2. p. és vonatkoztasd erre) kivéve roshasana ünnepét, mert habár az első napon hozták is, tiltott marad a második napon is.
4. Ha a nemzsidó zsidó ember kedvéért hozta ajándékba vagy hogy neki eladja, el kell azt tiltani a második napra is. De ha a jomtov csütörtökre és péntekre esik, a nemzsidó pedig csütörtökön hozta be, csak nagy szükség esetén szabad azt megfogni pénteken és a sabbosz tiszteletére megfőzni. Roshasáná ünnepén ez is tilos.
5. Azt a tejet, amelyet a nemzsidó az ünnep első napján zsidónak a jelenlétében fejt, szabad a második napján használni. Ha sabbosz napján fejte, a rákövetkező vasárnap pedig ünnep, tilos azt az ünnep első napján használni (l. tov. 99. fej. 2. p. és vonatkoztasd erre). Ha roshasáná első napján fejték, tilos a második napon is, sőt még az azt követő sabbosz napján is. (Mint fentebb a 99. fej. 2. pontjában kifejtettem).
6. Azt a gyertyát (lámpát), melyet az ünnep első napjára gyújtott és kialudt, szabad a második napon is meggyújtani. Roshasáná ünnepén azonban nem szabad meggyújtani azt a gyertyabelet, mely az első napon kialudt, még a másik végén sem. De eltávolítani a helyükből és újakat odatenni szabad. Ugyanígy a sabboszt követő ünnepnapon (l. Tóré Zahab 501. fej. végén)

Megszakítás