A cholhamoed (félünnep) napjain való adásvétel szabályai (8 pontban)
1. Semmiféle árut nem szabad sem venni, sem eladni. Csak ha különösen nagy nyeresége kínálkozik, szabad titokban megvenni és eladni, de akkor többet kell az ünnepre kiadni, mint amennyit kiadni szándékozott.
2. Ha oly áruja van, melynél tartani kell attól, hogy ha most el nem adja, veszít belefektetett tőkéjéből, szabad eladni, mert vesztesége volna. De ha csak attól lehet tartani, hogy később nem nyer rajta, tilos eladnia, mert a haszon elmaradása még nem mondható veszteségnek.
3. Ha a félünnepre országos vásár esik, amely csak meghatározott időközökben van, vagy olyan hetivásár, mely nemzsidó ünnepek előtt van, amelyen tehát sok vevő gyülemlik össze, szabad eladnia, mert ha ez csak ritka alkalom, az elmaradt hasznot is veszteségnek tekinthetjük, de rendes hetivásár napján nem szabad semmit eladni. Ha csak időnkint jönnek kereskedők, vagy hajók, amikor olcsón lehet vásárolni és drágán eladni, amire tehát ritkán nyílik alkalom, szintén szabad tőlük venni és nekik eladni.
4. Ugyanúgy, akinek szüret idején kell megvenni a bort, hogy egész esztendőre biztosítsa a maga és házanépe szükségletét, mert azután megdrágul, szabad megvenni a bort félünnepen is, de kereskedelemre tilos vásárolni.
5. Olyan dolgokat, amelyek az ünnepre szükségesek, pl. gyümölcsöt, fűszert stb. szabad rendesen eladni nyíltan is és mivelhogy zsidók részére szabad ezért kinyitni az üzletet, szabad nemzsidóknak is eladni.
6. Meg szokták engedni a követelések behajtását, még zsidóktól is, mert veszendő dolognak tartják.
7. Kamatra kölcsönt adni csak olyan nemzsidónak szabad, aki bejáratos hozzá, mert veszendő dolog, amiatt, hogy máshoz ne szokjék. Ha olyan nemzsidónak ad kölcsönt, aki nem is bejáratos hozzá, az egy heti kamatot adja ki az ünnepi örömre. Tilos azonban árut eladni olyan nemzsidónak, aki nem is bejáratos hozzá, nem használ, hogy a nyereséget is kiadná az ünnep tiszteletére, de eladni a hozzá bejáratos nemzsidónak szabad, hogy máshoz ne szokjék.
8. A pénzváltás (pénzüzlet) tilos.

Megszakítás