A »Ne kösd föl a nyomtató ökörnek a száját« szabályai (4 pontban)
1. Aki a marháját annak munkája közben visszatartja az evéstől, fenyítést érdemel, mert mondva vagyon (M. V. 25. 4.): »Ne kösd föl az ökörnek a száját, amikor nyomtat«. Mindegy akár ökör akár más marha vagy vad, akár tisztátalan állatok, akár tiszták és mindegy akár nyomtatásnál, akár a föld termésének más munkájánál és csak azért mondja: az ökörnek a száját, mikor nyomtat, mert ez mindenkori ismert példa. Még ha csak a hangjával tartja is vissza, azaz, hogy rákiált és azáltal nem eszik, már fenyítéssel kell bűnhődnie.
2. Ha a zsidó nemzsidónak a tulkával nyomtat is, sőt ha a termés is a nemzsidóé, megszegi a »ne kösd föl« tilalmát.
3. Ha a marha azért nem tud enni, mert szomjas, meg kell itatni.
4. Ha a marha oly terményen dolgozik, mely megárt a bélnek, föl szabad kötni a száját, mert a tóra csak oly dologra tiltotta azt, melyből annak élvezete – haszna lehet. Ebből pedig nincsen haszna.

Megszakítás