68. Érzéstelenítés alkalmazása körülmetéléshez
Kérdés: Miután az Örökkévaló megszabadított minket a németek-től, keresni kezdtük mindenfelé az életben maradt zsidó gyermeke-ket, árvaházakban de még magánházaknál is, ha olyan információ jutott birtokunkba, hogy valahol esetleg zsidó gyermek él. Hála a Mennybélinek, siker koronázta szent munkánkat, és egybegyűjtöt-tük népünk ideiglenesen elveszett maradékát, visszahozva őket az övéik közé, őseik hitéhez.
A gyermekek nem-zsidó környezetből való kiszabadítása so-rán visszatérő problémaként jelentkezett azon fiúk körülmetélése, akiket szüleik szándékosan nem metéltettek körül, hogy észrevétle-nül elvegyülhessenek a nem-zsidók között. A több éves nélkülözés-ből és testi gyengeségükből kifolyólag ezek a kisfiúk féltek alávetni magukat a körülmetélés fájdalmának. Mi minden igyekezetünkkel azon voltunk, hogy segítsünk megértetni ezekkel a kicsikkel a kö-rülmetélés szent parancsolatának jelentőségét, s a háláchá szerint körül is metéltük őket. Azt mondtuk nekik: „Véred által, szentség-ben és tisztaságban él tovább a szent nép, amelyet Isten választott az Ő kincséül.”
Az egyik tízéves fiú nem volt hajlandó alávetni magát a kö-rülmetélésnek, hacsak – mondta – nem ígérjük meg neki, hogy nem fog fájni. Tehát mérlegelnünk kellett, hogy alkalmazhatunk-e esetleg érzéstelenítést.
Válasz: Úgy rendelkeztem, hogy jelen esetben a körülmények megengedhetővé teszik érzéstelenítés alkalmazását. Normális kö-rülmények között érdemnek tekintik, ha valaki ugyanazt a fájdalmat viseli el, mint Ábrahám ősapánk. Mivel azonban a háláchá nem írja elő, hogy a körülmetélésnek kifejezetten fájdalmasnak kell lennie, nincs okunk fájdalmat okozni a gyermeknek.
Mivel a fiú már egy ideig élt a nem-zsidók között, ha nem en-gedünk kérésének, hogy fájdalommentesen metéljék körül, köny-nyen lehet, hogy lázadni fog a Tóra többi parancsolata ellen is, s végül úgy fog dönteni, hogy inkább beolvad a nem-zsidók közé. Ebben az esetben pedig semmi előny nem származik abból, ha ra-gaszkodunk hozzá, hogy a hagyományos módon, érzéstelenítés nélkül végezzük el a körülmetélést.
Döntésemet mindenki elfogadta. Rövid időn belül mintegy nyolcvan fiú körülmetélését oldottuk meg. Mihelyst beléptek Ábra-hám ősapánk szövetségébe, e fiúk mindegyike élő emlékműve lett Isten Nevét megszentelve mártíromságot szenvedett szüleinek.

Megszakítás