69. A Smá elmondása kötelezettségének teljesítése az ima hallásával
Kérdés: A felszabadulást követő utazásaim során, amikor minden-felé életben maradt zsidó gyermekeket kerestem, egy alkalommal Prenhez közel, egy faluban utamba akadt egy tizennégy éves fiú, aki keresztet viselt a nyakában. Amint meglátott, döbbenet ült ki az arcára. Gyorsan lekapta a nyakából a keresztet, lehajította a földre, és azt kérdezte: „Vannak még élő zsidók Kovnóban?”
Tisztázta, hogy ő zsidó, megmondta az utónevét és a család-nevét is. Erre megkérdeztem tőle, hogy szeretne-e eljönni velem, hogy zsidó testvérei között éljen. Azt felelte, hogy igen, és azonnal haza is szaladt a személyes holmijaiért. Együtt indultunk el Kovnóba, s örömömben, hogy sikerült egy újabb zsidó lelket meg-mentenem, vadult kalapált a szívem.
Mivel a szülei nem voltak vallásosak, a fiú semmiféle zsidó ok-tatásban nem részesült a háború előtt. Azok alatt az évek alatt, amíg nem-zsidók között rejtőzött, a zsidó dolgokkal kapcsolatos tudatlansága mit sem csökkent. Fogalma sem volt a zsidó hagyo-mányról. Kovnóban egy család gondjaira bíztam, akik tanították őt, hogyan kell zsidóként élnie. Ők segítettek neki, hogy hozzászokjon a cicit-viseléshez, megtanították, hogyan kell tfilint rakni, megtaní-tották a bráchákra, egy szóval azon voltak, hogy minél teljesebben áthassa őt a zsidóság szelleme.
Mivel azonban nem tudott héberül, és nem tudott olvasni a szidurból, miképpen tudta közben teljesíteni a Smá olvasásának fontos micváját? Eleget tehetett-e vajon ezen kötelezettségének az által, ha hallgatta, amint a Smát felolvassák neki?
Válasz: Úgy rendelkeztem, hogy a Smát hangosan és olyan lassan kell felolvasni ennek a fiúnak a jelenlétében, hogy képes legyen minden egyes szót megismételni. Döntésem értelmében a Smát nem úgy kellett felolvasni neki, hogy ő közben csupán passzívan figyelt, jóllehet a háláchá ezt is engedélyezi, mint a micva teljesíté-sének módját. Célunk az volt, hogy betanítsuk őt a micvák önálló teljesítésére. Ezért aztán jobb módszer volt megismételtetni vele minden egyes szót.

Megszakítás