104. Vezeklés olyan útlevél birtoklásáért, amely a tulajdo-nost katolikusnak tünteti fel
Kérdés: A felszabadulást követően S. A. úr komoly kérdéssel for-dult hozzám. A gonosz országlásának idején keresztény házban ta-lált rejtekhelyet maga és családja számára. Bebiztosítandó, hogy a németek ne fedezzék fel a titkukat, S. A. úr egy alkalommal hamis papírokat szerzett be, amelyek azt tanúsították, hogy ő és család-tagjai született keresztények. Hálát adott Istennek, hogy sosem adódott olyan alkalom, amikor a papírokat használnia kellett volna.
Ennek ellenére nem hagyta nyugodni a gondolat, hogy nem jelentette-e már a papírok puszta birtoklása is zsidó hitének megta-gadását, nem vált ő maga hitehagyottá? Meg kell-e merítkeznie egy mikvében, és kell-e valamiféle különleges vezeklést magára vállal-nia, hangzott a kérdése.
Másrészt viszont ténylegesen sosem használta a papírokat, és a német megszállás szörnyűséges évei alatt sem szóban, sem tett-ben nem követett el semmit, ami hittagadásnak minősíthető. Sőt, ami azt illeti, rejtekhelyén kóser zsidóként élt, naponta tfilint rakott, szombatot tartott, és gondosan elkerülte a nem-kóser ételek fo-gyasztását. Így talán mégsem feltétlenül kell megmerítkeznie vagy valamiféle különleges vezeklést magára vállalnia.
Válasz: Ezeknek a személyazonossági papíroknak a megvásárlása, arra az esetre, hogy egy esetleges német igazoltatás alkalmával használhassa nem jelentett nyilvánosság előtt elkövetett hittagadást, mivel tíz zsidó semmiképpen sem tudott a helyzetéről. Egyetlen bű-ne csak az volt, hogy arra gondolt: adott esetben használná a papí-rokat; de egyetlen cselekedetével sem szentségtelenítette meg Isten Nevét.
Mivel Isten kegyelméből életben maradt, és sosem kellett használnia a papírokat, és figyelembe véve a tényt, hogy bujkálásá-nak egész ideje alatt minden szempontból zsidóként viselkedett, úgy ítéltem meg, hogy ebben az esetben elnéző rendelkezésre van szük-ség. Úgy rendelkeztem tehát, hogy S. A. úrnak nem kell megmerítkeznie és vezekelnie sem szükséges, mintha, Isten ments, megtagadta volna a hitét.

Megszakítás