55. A rekedt kohén
Kérdés: A munkabrigádok húszfős egységek voltak, amelyek nem képezték részét a Kovnó melletti repülőtérre naponta kiküldött ezer rabszolgamunkásból álló műszakoknak. Ezeket a kisebb brigádokat számos különféle, a repülőtéri robotnál kevésbé fáradságos munká-val bízták meg. Ezek a brigádok ráadásul több táplálékban is része-sültek.
Érthető módon mindenki ezekbe a kisebb brigádokba akart bekerülni, ahol könnyebb volt megspórolni egy kevés ennivalót, amit aztán meg lehetett próbálni becsempészni a gettóba a család-nak.
A brigádmunkások között volt egy Mose nevű férfi, aki egyet-len fia volt betegeskedő édesanyjának. A beteg és éhező édesanya számára életmentést jelentettek azok a pluszfalatok, amelyeket Mose spórolt meg a napi fejadagjaiból. Egy nap Mosét rajtakapták, amint egy darab kenyeret akart becsempészni a gettóba. Egy rongydarabba rejtette el a kenyeret, amelyet aztán sálként a nyaka köré tekert. Amikor a munkások visszatértek a napi munkából a gettó szögesdrót bejáratához, Neuman, a német Jefreiter megmo-tozta Mosét. Amikor Neuman megtalálta a kenyeret, brutálisan ütlegelni kezdte Mosét – a nyakára összpontosítva –, míg az végül eszméletlenül esett össze. De az ütlegelés még ezt követően is folytatódott. Mose egyedül Isten kegyelmének köszönhetően maradt életben. Ám a verés következtében megsérültek a hangszálai. Ettől fogva Mose csupán rekedten suttogva tudott beszélni.
Mivel Mose kohén volt, megkérdezte tőlem, hogy a torkában keletkezett sérülés ellenére továbbra is kimehet-e a zsinagógában a többi kohénnel együtt és megáldhatja-e a birkát kohánimmal a zsinagógai közönséget.
Válasz: Úgy rendelkeztem, hogy Mose továbbra is megáldhatja zsidó testvéreit a többi kohénnel együtt. Megveretésének napja óta Mosének szörnyű rémálmai voltak, amelyekben olyan életszerűen ismétlődött meg az iszonyatos ütlegelés, hogy mindannyiszor reszketve ugrott ki az ágyából. Nem volt okom megkétszerezni szenvedéseit azáltal, hogy testi gyötrelmét lelki gyötrelemmel tetézem; éppen elég volt a szerencsétlennek, hogy az átkozott németek egy életre megnyomorították. Ezért hát úgy döntöttem, hogy alapvető micva bátorítást adni ennek a kohénnek, hogy álljon fel a brutális német csizma alól, és kohén testvéreivel egyenrangú kohénként mutatkozva a nyilvánosság előtt, áldja meg szeretettel a többi zsidót.

Megszakítás