21. Mártírok ruháinak újrahasznosítása

Kérdés: A Fekete Napon, 5702. Márchesván 8án – 1941. október 29én – testvéreink közül mintegy 10.000en haltak mártírhalált a Kilencedik Erődben. Köztük volt Rabbi Élijáhu Csadikov – Isten vegyen elégtételt érte! –, aki rabszolgamunkás volt a Jordán Brigádban. Korábban egyszer ő mondta nekem, hogy a Kilencedik Erődben volt egy raktárhelyiség, amelyben a németek által legyilkolt zsidók ruháit tárolták. Sok ilyen ruhának a zsebeiben még mindig voltak levelek, fényképek és mindenféle más személyes holmik, amelyek alapján azonosítani lehet, melyik ruhadarab, melyik legyilkolt áldozathoz tartozott. A munkások közül sokan találtak rá rokonaik fényképére a holmik között: az egyik férfi például fivére fényképére bukkant rá, egy másik anyja fényképét találta meg. A ruhákon nincsenek vérfoltok, bizonyságul arra, hogy a gyilkosok levetkőztették áldozataikat, mielőtt megölték őket. Rabbi Csadikov azt kérdezte tőlem, hogy lehete újra használni ezeket a ruhákat, hiszen csak az olyan ruhákat tilos viselni, amelyben megöltek valakit.

Válasz: Mivel ezek a ruhák meggyilkolásuk előtt kerültek le az áldozatokról, nem csupán az áldozatok örökösei, de bármely más túlélő is viselheti azokat. A mártíromságot szenvedett lelkek számára ott a lelkek világában kétségtelenül spirituális megelégedettséget okoz a tény, hogy sínylődő fogoly testvéreik testét olyan ruha melegíti, amely valaha az övék volt. A bosszúállás Istene vegyen elégtételt a gonosztevőkön, akik elnyomták az Ő népét, megkínozták az Ő igazait, és meggyilkolták az Ő ártatlanjait!

Megszakítás