37. Fogamzásgátló eszközök a gettóban
Kérdés: Elgyötörten attól a tenger szenvedéstől, amit a németek mértek ránk, papírra vetettem egy részét az átélt borzalmaknak, hogy az eljövendő nemzedékek is tudják, mit tettek velünk ezek az istentelen gonosztevők. Sötétbe borították körülöttünk a világot, ránk zárták a gettó kapuit, és naponta hoztak újabb és egyre bizar-rabb rendeleteket, melyeknek egyetlen célja az volt, hogy meg-semmisítsenek minket, és kitöröljék a világból még a szót is, hogy „zsidó”.
5702. ijár 20-án – 1942. május 7-én – a németek hoztak egy rendeletet, miszerint minden zsidó nőt, akiről kiderül, hogy ál-lapotos, azonnal megölnek. Többen azzal a kérdéssel fordultak hozzám, hogy vajon a gettóbeli zsidó nők használhatnának-e fo-gamzásgátló eszközöket, hogy elkerüljék a terhességet, és a halál ezzel együtt járó kockázatát.
Válasz: Úgy rendelkeztem, hogy mivel a nők élete abszolút ve-szélyben forog, amennyiben a németek teherbe esve találják őket, használhatnak fogamzásgátló eszközöket.

Megszakítás