33. Saját élet megmentése keresztlevéllel
Kérdés: 5702. niszán 1-én – 1942. március 19-én – azt a kérdést tették fel nekem, hogy vajon vásárolhat-e magának valaki kereszt-levelet, amely lehetővé tenné számára, hogy – amennyiben sikerül kiszöknie az erdőbe – csatlakozzék a partizánokhoz.
Válasz: A keresztlevélnek egyetlen jelentése van csupán, mégpe-dig az, hogy tulajdonosa – Isten ments! – elhagyta Teremtőjét és megtagadta népét; a népet, amelyet Isten kincsként választott ma-gának. Minden zsidó számára teljességgel tilos ilyen dokumentumot felhasználni, még akkor is, ha teljes szívvel és meggyőződéssel hisz Izrael Szirtjében és Megváltójában. Minden zsidónak kötelessége megszentelni Isten Nevét. Arra jutottam tehát, hogy semmilyen módon nem megengedett a keresztlevél felhasználása, még akkor sem, ha valaki az életét reméli megmenteni általa.

Megszakítás