102. Javíthat-e tóratekercseket, aki katolikusnak álcázta magát?
Kérdés: Felszabadításunkat követően nehéz volt olyan szakértő Tóra-másolót találni, aki egy tóratekercset vagy egy tfilint ki tudott úgy javítani, hogy az újra kóser legyen. A legtöbb tóramásolót ugyanis meggyilkolták. Egy alkalommal a következő problémával fordultak hozzám: A felszabadított zsidók között volt egy tóramáso-ló, aki tökéletesen tisztában volt az írás, a vizsgálat és a javítás tör-vényeivel, szabályaival. Ugyanakkor, legnagyobb sajnálatunkra, mindenki tudta, hogy a háború éveiben ez az ember nem-zsidónak adta ki magát. Nemcsak hogy keresztet viselt a nyakában, de még keresztlevelet is vásárolt magának. Hogy mentse az életét és elke-rülje, hogy a németek letartóztassák, vagy a litvánok adják át a né-meteknek a vérdíj reményében, úgy járt templomba, mint a leghí-vőbb katolikus. Visszatérhet-e most a hivatásához, a tóratekercsek, tfilinek és mezuzák kijavításának megszentelt munkájához?
Válasz: Ez az ember visszatérhet mesterségének, a tóratekercsek, tfilinek és mezuzák kijavításának műveléséhez. Az e döntés mögötti egyik megfontolásom az volt, hogy ezt a közvetlenül a háborút kö-vető időszakot rettenetesen nagy spirituális ínség jellemezte, és nem volt senki más, aki e szent tárgyakat ellenőrizhette és kijavít-hatta volna számunkra. A tényt, hogy ez az ember katolikusnak adta ki magát a háború éveiben, nem lehet felróni neki, mivel ő ezt csupán kényszerből tette, hogy mentse az életét.
Az, hogy ezekben az években nem rakott tfilint, nem elég a kirekesztéséhez, mert ezt is csupán zsidó mivoltát rejtendő mulasz-totta el. Most a felszabadulást követően mindnyájan láthattuk, hogy minden szempontból vallásos zsidóként éli újra az életét, s hogy teljes bűnbánatot gyakorolt. Még az őt ért sértéseket is némán, megadóan tűrte. Csak azért, amit az élete megmentése érdekében tett, nem vehetjük el tőle a jogot, hogy újra Tóra-másolóként mű-ködhessen, különösen most, hogy a litván zsidók fölötti orosz ura-lom következtében nagy szükségünk van a szolgálataira.

Megszakítás