71. Egy elsőszülött fiú önmagát akarja kiváltani
Kérdés: Miután véget ért a fizikai szenvedés, amelyet a németek mértek ránk a Siralomvölgyben, olyan zsidó gyermekek után kutat-tam, akik a keresztények közé vegyülve maradtak életben. E kutatás során sok szívbe markoló történettel találkoztam.
Hosszú és fárasztó kutatást követően sikerült nyomára buk-kannom egy zsidó fiúnak, akit a szülei egy nem-zsidó család gondja-ira bíztak. Egy levélben, amelyet a fiúval együtt a családnál hagytak, a szülők leírták, hogy a gyermek a gettóban született, és egy, a lit-vániai Tavrig városából származó tekintélyes család sarja. Noha a háláchá szerint körül lett metélve, nem kerülhetett rá sor, hogy egy kohéntől kiváltsák, noha anyja elsőszülött gyermeke.
Évekkel később, amikor betöltötte tizenharmadik életévét, tudván, hogy még nincs kiváltva, ki kívánta váltani saját magát. El-gondolkodtam azon, hogy vajon helyénvaló-e, ha most váltja ki magát, vagy várnia kell, amíg bizonyossá válik, hogy már nem kis-korú és elérte a teljes testi érettséget.
Válasz: Utasítottam a fiút, hogy várjon, amíg el nem éri a teljes testi érettséget, amikor is majd lehetősége lesz teljesíteni a micvát.

Megszakítás