90. Elsüllyedt tóratekercs
Kérdés: Közvetlenül a felszabadulást követően, amikor Isten meg-nyitotta a kapukat, és kiszabadított minket a rabságból, egy nagy tiszteletnek örvendő litvániai zsidó férfi kiöntötte nekem a szívét. Elmesélte, hogy szemtanúja volt egy esetnek, amikor a németek megkínoztak egy idős rabbit, és halálbüntetés terhe alatt arra kény-szeríttették, hogy saját kezűleg égessen el egy tóratekercset. Mivel a szemtanúnak magának is volt egy tóratekercse, aggódni kezdett, mi lesz, ha őt is arra kényszerítik, hogy égesse el az övét? Felkelt hát az éjszaka közepén, kivitte a tóratekercsét a folyóhoz, és hagyta, hogy az lesüllyedjen a folyó fenekére, ily módon kerülve el annak a lehetőségét, hogy a németek meggyalázzák a Tóra szentségét.
Ennek ellenére továbbra is kételyek mardosták a lelkét: Miért nem talált más módot a Tóra elrejtésére? És ki állíthatta azt bizto-san, hogy a németek őt is arra kényszeríttették volna, hogy égesse el a tóratekercset? És, még ha később pontosan arra kényszeríttet-ték volna őt is, mint amire az idős rabbit kényszeríttették, milyen jogon feltételezte azt, hogy belevetheti a tóratekercset a folyóba mielőtt a probléma ténylegesen jelentkezett volna? S végül is mi volt gyalázatosabb – bedobni a tóratekercset a folyóba vagy eléget-ni?
A felszabadulást követően ennek a férfinak első dolga az volt, hogy odasiessen a folyóhoz, annak reményében, hogy felhozhatja a folyó fenekéről a Tórát, majd pedig hagyományos módon eltemet-heti a szent tekercset. Erőfeszítései azonban sajnos hiábavalónak bizonyultak; nem találta meg a tóratekercset. Ezért hát eljött hoz-zám, hogy megkérdezze, kell-e vezekelnie tettéért?
Válasz: Amikor ez az ember belevetette a tóratekercset a folyóba, ezt azért tette, mert tisztelte annak szentségét, és minden vágya az volt, hogy megóvja a további gyalázattól. Ezért tehát nem kellett vezekelnie tettéért. De azt javasoltam neki, hogy amikor majd Isten az Ő nagylelkűsége folytán jómóddal ajándékozza meg őt, helyén-való lesz, ha félretesz egy megfelelő összeget, s azon vásárol egy tóratekercset, amely által megszenteli Istent, és jóváteszi azt a megszentségtelenítő tettét, amelyet az átkozott németektől való félelmében követett el.

Megszakítás