91. Átütött tórai betűk kitörlése
Kérdés: A németek elorozták a zsidók vagyonát, és fizikailag is meggyötörtek őket. De ami még fontosabb, azon voltak, hogy a zsidó nép szellemét és lelkét is elpusztítsák. Ezért volt az, hogy ép-pen a zsidóság vezetőin és írástudóin töltötték ki haragjukat, no és persze a szeretett és szent tóratekercseken, amelyekért mi az éle-tünket áldoztuk. A felszabadulást követően egyetlen tóratekercset sem lehetett találni Kovnóban, kivéve egy aprócska Tórát, amelyet bárhová mentem, mindig magamnál tartottam, úgy vigyázva rá, mint a szemem fényére. Mintegy ötszáz, Kovnóból és Szlobodkából valamint a környező kisebb nagyobb városokból – mint amilyen Aleksot, Shantz és Panamen – származó tóratekercset égettek el a németek. Jaj a szemeknek, amelyeknek látniuk kellett, hogy egy olyan híres zsidó városban, mint amilyen a valaha bölcsekben, írás-tudókban, zsinagógákban és tanházakban oly gazdag Kovnó volt, most szinte egyetlen tóratekercs sem maradt!
Ráadásul saját szemünkkel láttuk, hogyan gyalázták meg a nem-zsidók a tóratekercseket. Sokan közülük széttépkedték a szent pergamenlapokat, és cipőt gyártottak belőlük. Tóra! Tóra! Öltözz darócba, és úgy sirasd szépségedet, amit a sárba tapostak! És sirasd szentségedet, amelyet az átkozott németek és segítőik, a litvánok gyaláztak meg!
Nem sokkal a felszabadulást követően egy templomszolga, név szerint Reb Reuvén, rátalált egy pincében elrejtett, selyembe és más anyagokba csomagolt tóratekercsre. A pince nyirkosságának következtében a Tóra néhány betűje rábélyegződött a selyemre, majd a selyemről vissza a tekercsre. Néhány másik betű meg magá-ról a tóratekercsről ütött át a pergamen hátoldalára. A kérdés az volt, hogy ki lehet-e törölni ezeket a betűket?
Válasz: Semmi sem tiltja egy „nem-betű” kitörlését. Mivel a te-kercsről a pergamen hátuljára átütött betűk meg voltak fordulva, úgy rendelkeztem, hogy ezeket ki lehet törölni. Ugyanakkor azokat a betűket, amelyek rábélyegződtek a selyemre, majd a selyemről vissza a tekercsre – s ily módon tökéletesen olvashatóak voltak –, nem lehet kitörölni.

Megszakítás