26. Villanykörte, mint sábáti gyertya
Kérdés: 5702-ben (1942) azt a kérdést tették fel nekem a kovnói gettóban, hogy teljesíthetik-e a sábáti gyertyák meggyújtásának micváját elektromos izzók meggyújtásával, és elmondhatják-e az így meggyújtott fényekre a „Lehádlik nér sel sábát” áldást. Emberek, akik egész addigi életükben gondosan teljesítették ezt a micvát, most nem tudtak gyertyát szerezni, mert a gyertya el volt zárva a gettóban. Áramot azonban furamód használhattak.
Válasz: Azt a döntést hoztam, hogy ott, ahol semmilyen körülmé-nyek között nem lehet sábáti gyertyákhoz hozzájutni, engedélyezett az áldást elektromos fényre elmondani. S ugyanígy a Szombat ki-menetelekor a Hávdálát és a „Boré meoré háés” áldást is el lehet mondani villanykörtékre.

Megszakítás