99. A németek által áldozataikra tetovált számok eltávolítása
Kérdés: A felszabadulást követően egy tekintélyes családból szár-mazó fiatal nő a következő kérdéssel fordult hozzám. A németek egy számot tetováltak a bőrére, ahogyan a többi, koncentrációs táboraikban fogva tartott rabot is egy-egy, bőrükre tetovált sor-számmal jelölték meg. Ez a fiatal nő egy plasztikai sebész segítségé-vel el akarta távolíttatni ezt a bélyeget, amely állandóan azoknak az éveknek az iszonyatára emlékeztette őt. A kérdése az volt, hogy a háláchá engedélyezi-e a szám eltávolítását.
Válasz: A németek azért bélyegezték meg ezekkel a számokkal a zsidók karját, hogy megalázzák őket; mintha azt mondták volna, hogy ezeknek a számoknak a viselői nem emberek, csupán bar-mok, akiket ütni-verni, kínozni lehet, és szabadon le lehet őket mé-szárolni.
Nem szabad, hogy ezek miatt a számok miatt megszégyenítve érezzük magunkat, éppen ellenkezőleg, úgy kell tekintenünk ezekre a számokra, mint a becsület és dicsőség jelvényeire, mint a gaz gyilkosok megbocsáthatatlan bestialitásának mementójára. Részeként a tervnek, hogy kiirtsák Jákob szent magját – hogy írmagja se maradjon a zsidó népnek –, a tetovált számok jelentették a garanciát arra, hogy amennyiben egy zsidónak sikerült volna megszöknie a táborból, a karján lévő tetoválás mindenki számára rögtön egyértelművé tehette, hogy az illető zsidó, s mint ilyen, szabad préda. Ez a rettenetes szám örök tanúbizonyság a németek szégyenletes tetteire. Isten mentsen meg minket attól, hogy valaha is elfeledjük, mit tettek velünk azok a pokolfajzatok!
Mindaddig, amíg vértanúhalált halt fivéreink és nővéreink vére az egekbe kiált, és bosszút követel, ez a jel – amely a túlélők kar-ján látható – lesz az emlékeztető: „Tudják meg a népek, hogy Ő számon kéri a vérontást, emlékezik rá, nem feledkezik meg a nyomorultak jajkiáltásáról.” Örökkévaló Istenünk, emeld fel a Te zsidó népedet, ezt a meggyalázott és elnyomott népet, emeld fel őt újra a népek között, ahogyan azt már megtetted a múltban is!
Úgy éreztem, hogy ennek az asszonynak semmilyen körülmények között sem szabad eltávolítania a tetovált számot a karjáról, mert ha megteszi, támogatja a Holokauszt elfeledtetésére irányuló erőfeszítéseket. Viselje inkább büszkén azt a jelet!

Megszakítás