79. A halottak fogaiból származó arany felhasználása
Kérdés: Amikor az Örökkévaló megkegyelmezett szenvedő népének, és végre felszabadultunk, a látvány, amely a rejtekhelyekről előbújván fogadott minket, még minket is elborzasztott. Csontvá-zak, emberi végtagok, koponyák és csontok, mint trágya voltak szerteszórva a Kovnó Katzetlager néven ismert koncentrációs tábor teljes területén. És megperzselődött holttetemek keze, lába és feje lógott ki a házak romjai alól. A németek uralmuk utolsó napjaiban sok házat felgyújtottak, hogy a pincékben és föld alatti üregekben rejtőző maradék zsidókat is kiirtsák.
Mártírhalált halt testvéreink csontjai és egyéb testrészei között műfogakat is találtunk – porcelán- és aranyfogakat vegyesen. Meg-kérdezték tőlem, hogy a háláchá engedélyezi-e vagy tiltja az efféle fogak és fogsorok felhasználását.
Kétféle fogat találtunk: hidakat, amelyek kitöltötték a hiányt két fog között, és koronákat, amelyek csupán arannyal voltak be-vonva. Ezeket az egykor holttestek részét képező koronákat és hi-dakat használhatják-e az élők? És mi a helyzet azokkal a hidakkal, amelyek nem voltak tartósan rögzítve, hanem csupán nappal, evéshez és kozmetikai célokra használták őket? Ezek vajon a holt-test részének tekintendők vagy sem?
Válasz: Megtiltottam, hogy bárki is bármiféle hasznot húzzon azokból a műfogakból, függetlenül attól, hogy hetente kétszer kivet-ték azokat megtisztítani, vagy egyáltalán nem vették ki. Még azok-nak a fogsoroknak a felhasználását is megtiltottam, amelyeket tu-lajdonosaik kizárólag kozmetikai célból viseltek, és minden este ki-vették a szájukból.

Megszakítás