92. Nem-zsidók tulajdonában talált tóratekercsek, tfilinek és mezuzák
Kérdés: A gettóból való kiszabadulásunkat követően nem csupán felnőtt és gyermek túlélőket, de olyan megmaradt szent tárgyakat is kerestünk, mint amilyen a tóratekercs, a tfilin és a mezuzá, ame-lyekből nagyon kevés volt, és jóval többre lett volna szükség belő-lük. Keresés közben kiderült, hogy sok kereszténynek volt a tulaj-donában tfilin, amelyhez még a zsidó otthonok kirablásából jutott hozzá, miután a lakókat legyilkolták. Felmerült a kérdés, hogy az ezektől a keresztényektől visszavett tfilineket fel lehet-e rögtön ölteni vagy előbb meg kell vizsgáltatni azokat, hogy kóserek-e vagy sem.
Válasz: A régi tfilineket azonnal használatba lehetett venni, mert nyilvánvaló, hogy valaha már használták őket, s így nem kell várni, amíg egy szakértő előbb megvizsgálja őket. A felszabadulást köve-tően olyan kevés tfilin állt rendelkezésünkre, hogy amennyiben a tfilint először megvizsgáltatjuk, s eközben a tulajdonos várakozni kényszerül, akkor biztos, hogy jó darabig tfilin nélkül marad. Pót-tfilinhez ugyanis nem lehetett hozzájutni. Amikor úgy rendelkez-tem, hogy mindenki nyugodtan használatba veheti a tfilinjét, a nem sokkal korábban felszabadult zsidók sírtak örömükben.

Megszakítás