58. Egy zsidó férfi beleírhatja-e az útlevelébe az r.k. (római katolikus) betűket?
Kérdés: A kovnói gettóba bebörtönzött zsidók között voltak német zsidók is, akiket száműzött Németországból a hitleri rezsim. Volt közöttük egy zsidó férfi, akinek volt egy még a háború kitörése előtt kibocsátott német útlevele, és akinek a neve egyáltalán nem volt zsidó hangzású.
Ahogy a gettórabok számára az élet egyre nehezebbé vált – naponta újabb és újabb rendeleteket bocsátottak ki –, ez a férfi egy-szer csak elhatározta, hogy megszökik, azt remélve, hogy mivel a külseje és a neve nem árulkodik zsidóságáról, sikerül majd valaho-gyan elrejtőznie a nem-zsidók között. A következő kérdéssel fordult hozzám: A megtévesztés tökéletessé tételéhez bele kellene írnia az „r.k.” betűket az útlevelébe, bizonyítandó, hogy az útlevél tulajdo-nosa római katolikus. Így bárki, aki megvizsgálja az útlevelét, meg lenne róla győződve, hogy a kezében tartott okmány egy született keresztény útlevele. Mivel azonban e két betű bevezetése úgy veheti ki magát, mintha ő elismerné egy a zsidók Istenétől különböző is-tenség létezését, tudni akarta, hogy a háláchá szerint megteheti-e ezt.
Válasz: Úgy rendelkeztem, hogy beírhatja azt a két betűt („r.k.”), mert noha a nem-zsidók azt gondolják majd, hogy e két betű a „római katolikus” kifejezés rövidítése, ő magában nyugodtan gon-dolhat közben a két betű héber jelentésére. Lényegtelen, hogy a nem-zsidók hogyan értelmezik azt a két betűt.

Megszakítás