„Szeresd felebarátodat, ahogy tenmagad!” (3Mózes 19:18.)

Fenti parancsolat sokaknak valódi kihívást jelent, mivel korunkban csak úgy burjánzik az alacsony önbecsülés. Ha valaki nem képes magát szeretni, annak iménti parancsolat talán értelmezhetetlen.

Ha nem szeretem magam és képtelen vagyok meglátni magamban a jót, mert mindig a negatív vonásaimra összpontosítok, akkor vajon hogy tehetek eleget a fenti micvának? Jaj annak, akit éppen úgy szeretek, ahogy saját magamat…!

Miként részesíthetnék másokat egy olyan dologban, aminek én magam sem vagyok a birtokában? Miként fogadhatom el a másikat, ha saját magamat sem tudom?

Világos, hogy felebarátunk sze­retetének a legfontosabb alap­ja saját magunk elfogadása és szeretete.

Az előző Rebbe, Joszef Jicchák Schneersohn rabbi mondta, hogy a „rossznyelvűség”, a láson hárá tilalma nemcsak arra vonatkozik, amikor másról beszélünk becsmérlően, de arra is mikor saját magunkról nyilatkozunk ilyen stílusban. Az ember saját magáról sem beszélhet lekicsinylően vagy rosszmájúan. Sőt, akár ha csak magunkban fogalmaznánk meg valami ilyen gondolatot – még az is tilos. Bármilyen negatív, esetleg sértő módon is cselekedtünk, az még nem tesz minket gonosszá!

Helytelen cselekedeteinkre és botlásainkra persze nem vagyunk büszkék, azonban nem engedhetjük meg, hogy azok beszennyezzék identitásunkat, saját magunkról alkotott képünket. Mindig Isten gyermekei maradunk, és mint ilyen, csak jók lehetünk!

Ahogy egy vicces matricán láttam: „Tudom hogy különleges vagyok, mivel Isten nem teremt szemetet!”

Szeresd magadat, és szeresd felebarátodat.

Végül, kis házi feladat a micva teljesítéséhez:

Végy egy darab papírt és oszd fel két oszlopra. A jobboldali oszlopba írj tíz pozitív tulajdonságot magadról, a baloldaliba pedig tíz rosszat.

Mérd az időt, hogy mennyi időbe telik az egyes oszlopok kitöltése.

A gyakorlatot addig ismételd, míg a jobb oldal telik meg gyorsabban!

 

Kovács Jichak rabbinövendék cikke Levi Avtzon rabbi írása nyomán

Megjelent: Gut Sábesz 24. évfolyam 35. szám – 2022. május 5.

 

Megszakítás