„Kezdetben Isten teremtette az eget és a földet.” (1Mózes 1:1.).

Beszéljünk egy kicsit fenti tétel filozófiai tartalmáról. A Tóra fenti pászukjából úgy tűnik, hogy volt, mikor semmi sem volt abból, amit ma ismerünk. Majd egyszer csak a Teremtő megteremtette a világot. A Tánya szerint, látva, hogy a világ nem volt mindig a létezés állapotában, ma sem vehető olyan természetes dolognak annak létezése. Ebből következtetve, an­nak a kreatív isteni energiának, mely jelen volt a teremtés pil­lanatában, ma is jelen kell lennie, ha a világunk most is, folyamatosan és megszakítás nélkül a létezés állapotában van. Ezen isteni energia hiányában a világ egyszerűen megszűnne lé­tezni. Mintha a „teremtés veze­té­két” húznánk ki annak fali csat­lakozójából. Reggeli imánkban is ezen tételt fejezzük ki, mikor úgy jellemezzük Istent, mint „aki jóságában megújítja a te­remtést minden nap.” A Tánya azzal terjeszti ki ezen elméletet, hogy ez a teremtés nem csak hogy minden nap, de minden egyes pillanatban megtörténik.

Hasonlóképpen van ez velünk is. Ha életünkbe nem viszünk folyamatosan valami kreatív energiát, gyakorlati értelemben megszűnünk létezni. Ugyan fizikailag még jelen vagyunk, elvegetálunk, de teljes passzivitásban.

Fenti elmélet gyönyörű üzenetet rejt magában.

Életünk során gyakran érezzük magunkat múltunk által korlátozva. A múltban elkövetett hibáinkat fájdalmainkat, ku­darcainkat továbbvisszük, s gyakran ezek akadályoznak meg minket abban, hogy tovább tudjunk lépni.

De Isten a világot minden pillanatban újrateremti. Minden teremtés egy új kezdetet, új világot rejt magában. Ez különösen igaz mára, mikor újrakezdjük a Tóra olvasását.

Felejtsd el a múltat. Ami megtörtént, megtörtént. A mai nap egy új világ születik, tele reménnyel, izgalmas lehetőségekkel. Új­rakezdeni nem mindig könnyű, ám ezen gondolattal adhatunk magunknak még egy esélyt, hogy megvalósítsuk vágyainkat, beváltsuk reményeinket.

Kezdjük elölről!

 

Kovács Kristóf rabbinövendék cikke Yossi Goldman rabbi írása nyomán

Megjelent: Gut Sábesz 24. évfolyam 4. szám – 2021. október 1.

 

Megszakítás