A kocki rebbe a vallásos zsidóság egyik ikonikus alakja volt. Ki nem állhatta a kompromisszumot, a hízelgést vagy az igazság akár csak egy parányi elferdítését. Az ő világnézetében nem létezett a szürke, a dolgok vagy feketék voltak vagy fehérek. Míg a legtöbb neves rabbi az „arany középutat” hangoztatta, a kocki rebbe szerint – ahogy szokta volt mondani – középen csak a lovak járnak. De számos más mondás is tőle ered, melyek nagy részének olyan jellegzetes csengése és velős tartalma van, hogy első hallásra meg lehet mondani hogy az csakis tőle származhat, és senki mástól. Az egyik ilyen a következő, amit a fáraóról mondott:

„Nem lehet nem rajongani a fáraóért. A csapások csak úgy jönnek egymás után, nyilvánvaló hogy egy idő után már tudja, hogy azok forrása csakis Isten lehet. Látnia kellett, hogy a katasztrófák egymásutánja végső soron személyes vesztében kell hogy kicsúcsosodjon, de még ez sem érdekelte. Folytatta, amit elkezdett, még akkor is, amikor tetteiért már busásan megfizetett. Bár meglehet, hogy a rosszért küzdött, de az állhatatosságáért nem lehet nem rajongani.”

A világon senki sem értéktelen, minden emberben van valami, ami szeretetre, de legalábbis tiszteletre méltó. Nincs olyan, aki ne tudna valamivel hozzájárulni a közös célhoz. Még a született gonosztevőktől is lehet tanulni, ha mást nem, akkor azt, hogy miként ne éljünk, milyen mintát kerüljünk el már a lehető legtávolabbról.

A körülmények mind a fáraó ellen szóltak, de ő még ilyen helyzetben is kész volt kitartani. Ügye már régen elveszett, de még így sem hátrált. Ha ő ilyen kitartó volt, nekünk is – akiknek ügye igaz, s végső soron Isten támogatását élvezi – legalább ilyen kitartóan kell küzdenünk magasabbról kijelölt céljaink eléréséért.

Kerüljünk szembe bármilyen kihívással is, sose hátráljunk meg, inkább vegyünk példát a fáraóról. Ha így teszünk, bármin képesek leszünk felülkerekedni!

 

Kovács Jichak rabbinövendék cikke Elsiha Greenbaum rabbi írása nyomán

Megjelent: Gut Sábesz 24. évfolyam 17. szám – 2021. december 30.