Majdnem egy év telt el azóta, hogy a zsidók kivonultak Egyiptomból. Épp csak hogy befejezték a Szentély építését. Áron és fiai csak az imént mutatták be az áldozatokat, hogy végre ünnepélyes keretek között avathassák fel a Szentélyt: „Kijött ugyanis tűz az Örökkévaló színe elől… az oltáron.” (3Mózes 9:24.) Az ünnepség azonban tragikus hirtelenséggel félbeszakad Áron fiainak a halálával.

Hogy pontosan mivel is érdemelték ki fenti sorsukat, csak találgatni lehet. A számtalan rabbinikus magyarázat mellett még maga az Írás is, úgy tűnik, hogy többféle értelmezésnek is teret enged. Mindazonáltal, az eredeti írásvers kortárs zsidókra vonatkozó mondanivalója egyértelmű. A pászuk azt mondja: „És bevittek az Örökkévaló színe elé idegen tüzet, amit nem parancsolt nekik.”

Az asszimiláció jelenti feltétlenül egy másik hitre való áttérést is egyben. Ez a fajta – a zsidóság történetében egyébként igen ismerős – veszély, a kényszerű áttérés, manapság már kevésbé fenyeget. Az igazi veszélyt sokkal inkább a tömegben való feloldódás, s a zsidóságra jellemző karakterjegyek elhagyása jelentik. A beolvadás tipikusan két lépésben történik meg. Először még csak az egyértelműen zsidó jegyeket hagyja el az illető – vallás, kultúra, nyelv –, majd lassan, de biztosan magáévá is teszi az idegen (avagy befogadó) kultúra ismérveit.

A judaimzus tiszta, autentikus megőrzése már az egyén szintjén sem egyszerű. A társadalom elvárásai, a megélhetésért folytatott napi küzdelem már önmagukban is komoly kihívást jelentenek a vallásos életmóddal szemben. A zsidó intézmények azonban még ilyen körülmények között sem köthetnek kompromisszumot. Közösségre gyakorolt erőteljes hatásuk révén a judaizmusnak a lehető legmagasabb szintű standardját kell hogy szavatolják, útját állva az idegen hatások begyűrűzésének.

A Szentély belsejébe törő idegen tüzek a Tóra ellen valók, hosszú távon csupán a zsidó lelkület feladásához vezethetnek.

Kovács Jichak rabbinövendék cikke Zalman Posner rabbi írása nyomán. 

Megjelent: Gut Sábesz 24. évfolyam 29. szám – 2022. március 24.

 

Megszakítás