Egy zsidó állandó és szoros kapcsolatban van teremtőjével. Nem csupán a hét néhány órájában, ima közben, amikor megszabott keretek között szólítja meg az Örökkévalót, hanem jóformán állandóan, a nap minden egyes pillanatában.

Istenhez ugyanis a hitünkön keresztül kapcsolódunk. Ezt a hitet pedig nem is annyira vallási szertartásokon át éljük meg, mint inkább azon meggyőződés által, hogy a világon mindennek oka van.

Persze teljesen természetes, ha néha azon kapjuk magunkat, hogy egy-egy szomorú és számunkra érthetetlen dolgot ösztönszerűen inkább a sors szeszélyének tulajdonítunk, ám szívünk mélyén még ilyenkor is érezzük, hogy a történések mögött valójában Isten áll, s jó oka volt arra, hogy a dolgokat azok jelenlegi állása szerint alakítsa.

Az őszinte hit mindezzel együtt nem zárja ki azt, hogy a számunkra igazságtalannak tűnő döntésekért igazságot követeljünk Istentől.

Fenti helyzet állt elő akkor is, midőn Isten Szodóma elpusztítása mellett döntött, s Ábrahám kérdőre vonta: „Az egész föld bírája ne cselekednék igazságot?” (1Mózes 18:25.)

Meglepő módon azonban, fenti kérdéssel Ábrahám nem megkérdőjelezte Istent, hanem éppen hogy hitet tett mellette!

A világban jelen lévő gonosz, és az általa megélt fájdalom végsősoron egyaránt Istentől erednek. Mikor tehát hangot adunk panaszunknak, azt nem azzal a céllal tesszük, hogy ellene keljünk, mivel mindennek dacára őszintén hisszük, hogy tette végső soron jó, s valamilyen – talán számunkra érthetetlen – formában a mi javunkat szolgálja. Az igazi kihívást inkább az jelenti, ahogy ezt a bizonyos jót kifejezésre juttatja: ez az, amit sokszor képtelenek vagyunk elfogadni.

Ábrahám tulajdonképpen ezt mondta: „Istenem! Azt el tudom fogadni, hogy amit tettél – legyen bármilyen fájdalmas is –, a jóért történt, de nem tudtad volna ezt a jót kevesebb szenvedéssel kikövezni?

Ez volt Ábrahám panasza, s ez egyben a miénk is, a választ pedig azóta is töretlen hittel várjuk.

 

Kovács Jichak rabbinövendék cikke Elisha Greenbaum rabbi írása nyomán.

Megjelent: Gut Sábesz 24. évfolyam 7. szám – 2021. október 21.

 

Megszakítás