1. És felelt az Örökkévaló Jóbnak és mondta:

2. Pörölni mer-e a Mindenhatóval a gáncsoló? Istennek a feddője feleljen rá!

3. S felelt Jób az Örökkévalónak és mondta:

4. Lám, csekély vagyok, mit válaszoljak neked? Szájamra tettem kezemet;

5. egyet szóltam – nem felelhetek, kettőt, de nem teszem többé.

6. S felelt az Örökkévaló Jóbnak a viharból és mondta:

7. Övezd csak fel férfiként ágyékidat, hadd kérdelek s te tudasd velem.

8. Vajjon ítéletemet bontod-e meg, kárhoztatsz engem, hogy neked legyen igazad?

9. Hát van-e karod olyan mint Istené, és olyan hanggal. dörögsz-e mint ő?

10. Ékesítsd csak magadat büszkeséggel és fenséggel, dicsőséget és díszt ölts fel!

11. Szórd szét haragod kitöréseit, s láss minden büszkét és alacsonyítsd le;

12. láss minden büszkét és alázd meg és zúzd össze a gonoszokat a maguk helyén;

13. rejtsd el őket a porba egyaránt, kötözd le arczukat a rejtekbe:

14. akkor én is magasztallak téged, hogy tenjobbod segít neked.

15. Íme csak a víziló, melyet alkottam, mint tégedet: füvet eszik mint a marha.

16. Íme csak, derekában van az ereje, és hatalma hasának izmaiban.

17. Mereszti farkát, akár a czédrus, czombjainak inai összefonódnak.

18. Csontjai érczcsatornák, tagjai akár a vasdorong.

19. Ő Isten útjainak eleje, aki alkotta, oda nyújtotta kardját

20. Mert takarmányt a hegyek teremnek neki, s a mező minden vadja játszadozik ott.

21. Lótuscserjék alatt fekszik, nádnak és mocsárnak rejtekében.

22. Befödik őt árnyékául lótus-cserjék, a patak fűzei körülveszik őt.

23. Ha folyam szorongatja, nem ijed meg, bizakodik, midőn egy Jordán tör szájába.

24. Szemei láttára megfoghatni-e őt, tőrökkel átlyukasztva az orrát?

25. Kihúzod-e a leviátánt horoggal, s kötéllel lenyomod-e nyelvét?

26. Teszel-e kákagúzst orrába és kampóval átlyukaszthatod-e állkapcsát?

27. Fog-e könyörögni neked, avagy szelíden beszél-e hozzád?

28. Köt-e veled szövetséget, veheted-e örökre szolgául?

29. Játszhatsz-e vele mint madárral, s megkötöd-e leányzóid számára?

30. Alkudnak-e rajta kalmártársak, szétosztják-e kereskedők közt?

31. Megrakod-e tüskékkel a bőrét és halászszigonnyal fejét?

32. Vesd rá kezedet, gondolj harczra – nem teheted többé.