1. Felelt Jób és mondta:

2. Vajha mérve mérnék bosszúságomat a gyötrelmemet mérlegre vetnék egyaránt!

3. Mert most tengerek fövenyénél nehezebb, azért megzavarodtak szavaim.

4. Mert a Mindenható nyilai vannak bennem, amelyeknek mérgét lelkem issza; Isten ijedelmei sorakoznak ellenem.

5. Ordít-e a vadszamár a pázsiton, avagy bőg-e az ökör abraka mellett?

6. Ehető-e ami ízetlen, só nélkül, avagy van-e íz a tojás fehérjében?

7. Vonakodott hozzá nyúlni a lelkem; azok az én kórságos ételem.

8. Bárcsak beteljesednék kérésem s reményemet megadná Isten;

9. s tetszenék Istennek, hogy összezúzzon engem, megoldaná kezét, hogy véget vessen nekem!

10. Akkor volna még vigasztalásom – fölszökném kíméletlen fájdalomban – hogy nem tagadtam meg a Szentnek szavait.

11. Mi az erőm, hogy várakozzam, s mi a végem, hogy türtessem magam?

12. Avagy kövek ereje-e az én erőm, vagy ércz az én húsom?

13. Hiszen segítségem nincs bennem, és üdvösségem elutasíttatott tőlem.

14. Az elcsüggedőt barátjától szeretet illeti, ha el is hagyja a Mindenható félelmét!

15. Testvéreim hűtelenek lettek mint a patak, mint a hogy medrükben a patakok eltűnnek.

16. Amelyek sötétlenek a jégtől, bennök rejtőzik el a hó;

17. mikor hőség éri, megsemmisülnek, midőn meleg van, elenyésznek helyükből.

18. Kanyarodnak útjuk ösvényei, elhúzódnak a pusztaságban és elvesznek.

19. Ide tekintettek Téma karavánjai, Sába vándorcsapatai reménykedtek bennük;

20. megszégyenültek, hogy bíztak, elérkeztek odáig és elpirultak.

21. Mert most az övéi vagytok, láttok rettegést és féltek.

22. Hát mondtam-e: adjatok nékem, és vagyontokból vesztegetést ajáljatok értem,

23. és szabadítsatok ki szorongatónak kezéből s zsarnokok kezétől váltsatok meg engem?

24. Tanítsatok engem s én elhallgatok, és ha mit tévedtem, értessétek meg velem.

25. Mi hathatósak az egyenes beszédek, de miképp fedne feddés, minő a tietek?

26. Szókat tekintetek-e feddésnek és szélnek az elcsüggedettnek beszédeit?

27. Még árvának is nekiestek és áskálódtok barátotok ellen.

28. Most hát egyezzetek bele, forduljatok felém, arczotokba vajjon hazudom-e?

29. Térjetek meg, kérlek, ne essék jogtalanság, igen, térjetek meg, folyton áll ebben az igazam!

30. Van-e nyelvemen jogtalanság, avagy ínyem nem érezné-e a gyötrelmeket?