1. Kiálts csak, van-e, ki felel neked, s kihez fordulnál a szentek közül?

2. Mert az oktalant megöli a bosszúság, s az együgyűre halált hoz a vakbuzgalom.

3. Én láttam az oktalant meggyökeredzeni, és rögtön megátkoztam hajlékát.

4. Távol esnek gyermekei a segítségtől, összezúzatnak a kapuban és nincs mentő.

5. Akinek aratását megeszi az éhező, tövisek közül is elveszi, és áhítja vagyonukat a hurok.

6. Mert nem a porból nő ki a baj, s nem a földből sarjad a szenvedés;

7. hanem az ember szenvedésre született, amint a villám fiai magasba repülnek.

8. Azonban én Istenhez fordulnék, és az Istenhez intézném ügyemet.

9. Aki nagyokat tesz, kikutathatatlanul, csodásokat, úgy hogy számuk sincsen.

10. Aki esőt ad a földnek színére s vizet küld a térségek szinére,

11. hogy az alacsonyokat magasra tegye, s a búsulók segítségre emelkednek.

12. Megbontja a ravaszok gondolatait, s nem végeznek kezeik olyat, ami valódiság.

13. Megfogja a bölcseket ravaszságukban, s a ferdék tanácsa elhamarkodott;

14. nappal sötétségre találnak, és mint éjjel tapogatóznak délben.

15. Így megsegíti a kardtól, szájuktól, és az erősnek kezétől a szűkölködőt;

16. s lett remény a szegény számára, és a jogtalanság elzárta száját.

17. Íme boldog a halandó, kit Isten megfenyít, s a Mindenható oktatását meg ne vesd;

18. mert ő fájdít és bekötöz, sebet üt és kezei gyógyítanak.

19. Hat szorongatásban megment és hétben nem ér téged baj:

20. Éhségben megváltott a haláltól s háborúban kard hatalmától;

21. a nyelv ostora elől rejtve vagy s nem félsz pusztítástól, midőn jön;

22. pusztításon s éhínségen nevetsz, s a föld vadjától nem kell félned,

23. mert a mező köveivel van szövetséged s a mező vadja békére állott veled.

24. Megtudod, hogy béke a te sátorod; vizsgálod hajlékodat és nincs vétked;

25. tudod, hogy sok a magzatod és sarjaid akár a földnek füve.

26. Erő teljében jutsz el sírhoz, amint fölmén az asztag a maga idején.

27. Íme, ez az, amit kikutattunk, így van, hallgass rá és ismerd meg te!