1. Felelt a Súachbeli Bildád és mondta:

2. Meddig beszélsz efféléket? hatalmas szél szádnak mondásai!

3. Vajjon Isten jogot ferdít-e, avagy igazságot ferdít-e a Mindenható?

4. Ha fiaid vétkeztek ellene, odabocsátotta őket bűnük kezébe.

5. Ha te keresve fordulnál Istenhez s a Mindenhatóhoz könyörögnél;

6. ha tiszta és egyenes vagy: bizony most virrasztana feletted s békét adna igazságos hajlékodnak;

7. s ha csekély volt múltad, a te jövőd felette nagy lesz.

8. Mert kérdezd csak az előbbi nemzedéket s figyelj őseik kutatására;

9. mert mi tegnapiak vagyunk és nincs tudomásunk, mert árnyék napjaink a földön!

10. Nemde ők oktatnak majd téged, megmondják neked és szivökből fakasztanak szavakat:

11. Magasra nő-e a sás mocsár nélkül, nagyra-e a káka víz híján?

12. Még rügyében van, le nem szakítható, és minden fűnél előbb szárad el.

13. Ilyenek az útjai mind az Istenről feledkezőknek s az istentelennek reménye elvész.

14. Akinek megszakad a bizodalma és pókháló a menedéke;

15. rátámaszkodik házára, de meg nem áll, hozzá kapaszkodik, de nem marad meg.

16. Nedvében álló ő a nap előtt, s kertjén túl tejed a hajtása;

17. kőhalmon fonódnak össze gyökerei, kőházat szemel ki magának.

18. Ha kipusztítják helyéből, megtagadja őt: nem láttalak!

19. Lám, az az útjának a vígsága s a porból mások sarjadnak ki.

20. Lám, Isten nem veti még a gáncstalant s nem fogja kézen a gonosztevőket.

21. Amíg nevetéssel tölti szájadat s ajkaidat rivalgással,

22. gyűlölőid szégyent öltenek, s nincs meg a gonoszoknak sátra.