1. Felelt a Súachbeli Bildád és mondta:

2. Uralom és rettegés van nála; békét szerez magasságaiban.

3. Van-e száma csapatainak, s ki fölött nem támad az ő fényessége?

4. Miképpen is lehet igaz Istennel szemben a halandó, s hogy lehet tiszta asszony szülöttje?

5. Lám, még a hold sem ragyog, s a csillagok nem tiszták a szemeiben:

6. hát még a halandó, a féreg s az ember fia, a kukacz.

Megszakítás