1. Felelt a Témánbeli Elifáz és mondta:

2. Istennek tesz-e hasznot az ember? Bizony önmagának tesz hasznot az eszes!

3. Érdeke van-e a Mindenhatónak abban, hogy igaz vagy, avagy nyeresége, hogy gáncstalanná teszed útaidat?

4. Vajjon istenfélelmed miatt fenyít-e meg téged, száll veled ítéletedre?

5. Nemde nagy a te rosszaságod, s nincs vége bűneidnek!

6. Mert megzálogoltad testvéreidet ok nélkül, s a meztelenek ruháit lehúzod;

7. nem adtál vizet inni az elbágyadtnak s az éhezőtől megvontad a kenyeret.

8. S az erős kar emberéé az ország s a nagytekintetű marad benne lakónak.

9. Özvegyeket üresen bocsátottál el s az árvák karjai összezúzattak.

10. Azért vannak körülötted tőrök, s rettegés rémít meg téged hirtelen.

11. Vagy nem látod-e a sötétséget, a vízáradatot, mely téged elborít?

12. Nemde Isten az ég magasságában van, s nézd a csillagok tetejét, mily magasak!

13. S te azt mondod: Mit tudhat Isten, vajjon sűrű ködön keresztül ítélhet-e?

14. Felhő az ő rejteke s nem lát s az egek körén járkál.

15. Vajjon az őskor ösvényét követed-e, melyet tapostak a jogtalanság emberei?

16. Kik megragadtattak idő előtt, folyammá omlott szét alapjuk;

17. kik azt mondták Istennek: távozz tőlünk, s hogy mit tehet nekik a Mindenható

18. holott ő megtöltötte házaikat jóval: de távol legyen tőlem a gonoszok tanácsa!

19. Látják az igazak s örülnek s az ártatlan gúnyolódik rajtuk:

20. bizony megsemmisült a mi támadónk, s ami maradt tőlük, tűz emésztette meg!

21. Szegődjél csak hozzá s békéd lesz, az által jön reád a jó;

22. fogadj csak el szájából tant és vedd mondásait szívedbe.

23. Ha megtérsz a Mindenhatóhoz, fölépülsz, ha eltávolítsz jogtalanságot sátradból;

24. s porba helyezd az érczet s patakok kavicsába az Ófir-aranyat,

25. s legyen a Mindenható a te érczed s ragyogó ezüstöd neked:

26. akkor bizony a Mindenhatóban fogsz gyönyörködni s felemelheted Istenhez arczodat.

27. Fohászkodol hozzá s ő hallgat rád a fogadalmaidat megfizetheted.

28. Amely szóval határozol, az beteljesül neked, és útaid fölött világosság derült föl.

29. Ha kit megaláztak s azt mondod: emelkedés! a lecsüggedt szeműt megsegíti ő;

30. megmenti a nem ártatlant s megmenekül kezeid tisztasága által.

 

Megszakítás