1. S felelt Jób és mondta:

2. Ma is ellenszegülő a panaszom: csapásom ránehezedik nyögésemre.

3. Vajha tudnám, hogy találhatom, hogy eljutok székhelyéig:

4. eléje terjeszteném az ügyet és szájamat megtölteném bizonyításokkal;

5. tudnám mely szavakkal felel nekem, s megérteném, mit mond nekem.

6. Vajjon erőnek teljével pörölne-e velem? Nem! Csakhogy ügyelne ő rám!

7. Akkor az egyenes szállt vele vitára, s örökre megmenekülnék bírámtól.

8. Lám, keletre megyek – s ő nincs ott, nyugatra: s nem veszem észre;

9. balról midőn működik, nem nézhetem meg, jobbra fordul és nem látom.

10. Mert ismeri az utat, melyet követek; megvizsgálna: mint az arany kerülnék ki.

11. Ösvényéhez ragaszkodott lábam, útját őriztem meg és nem hajlok el.

12. Ajkai parancsától nem mozdulok el, törvényemnél fogva megóvtam szája szavait.

13. De ő az egy, ki térítheti el? S amit lelke megkívánt, azt megcselekszi.

14. Bizony befejezi azt, mi kiszabva van nekem s efféle sok van nála.

15. Azért rémülök meg miatta, elgondolkozom és rettegek tőle.

16. Hisz Isten csüggesztette el szívemet s a Mindenható rémített meg engem;

17. mert nem a sötétség miatt semmisültem meg, sem mivel arczomat a homály borította.