1. Miért nincsenek eltéve a Mindenható által idők s ismerői nem láthatják meg az ő napjait?

2. Határokat tolnak el, nyájat raboltak s legeltették.

3. Árvák szamarát elhajtják, zálogul veszik özvegy marháját.

4. Az útról elhajtják a szűkölködőket, egyaránt elbújtak az ország szegényei.

5. Lám, akár vadszamarak a pusztákban, kimentek dolgukra az eledelt keresve: sivatag neki kenyere a gyermekek számára.

6. A mezőn learatják abrakjukat s tallóznak a gonosznak szőlőjében.

7. Meztelenül hálnak, öltözet híján s nincs takarójuk a hidegben;

8. hegyek záporától átáznak s menedék híján sziklát ölelnek.

9. Emlőtől elrabolják az árvát s ami rajta van a szegényen, zálogul veszik;

10. meztelenül járnak öltözet híján s éhesen hordanak kévét.

11. Falaik között olajat készítenek, a présházakban sajtoltak és szomjaztak.

12. A városból emberek hörögnek, a megöltek lelke könyörög és Isten ügyet sem vet a fonákságára.

13. Azok vannak a világosság ellen lázadók közt, nem ismerték fel útjait s nem laktak ösvényein.

14. Virradatra fölkel a gyilkos, megöli a szegényt és szűkölködőt, éjjel pedig olyan lesz mint a tolvaj.

15. A házasságtörő szeme leste az alkonyatot, mondván nem pillant meg engem szem, és leplet tesz arczára.

16. Sötétben betörnek házakba, nappal elzárták magukat, nem ismerik a világosságot;

17. mert egyaránt reggel nekik a vakhomály, mert ismerik a vakhomály rémségeit.

18. Gyorsan eltűnik a víz színén, átkozott a birtokuk az országban, nem fordul a szőlők útjára.

19. Szárazság meg hőség elrabolják a hó vízét, az alvilág azokat, kik vétkeztek.

20. Elfelejti őt az anyaméh, édesnek találja a féreg; többé nem emlékeznek rá, s mint a fa, megtöretik a jogtalanság:

21. aki kifosztja a magtalan nőt, ki nem szül, s az özveggyel nem tesz jót.

22. Ereje által tartós életű a hatalmas, fennmarad, bár nem bízik életében.

23. Megadja neki, hogy bizton támaszkodik, és szemei rajta vannak útjaikon.

24. Emelkedtek, kevés még s nincsenek, aláhanyatlottak, mint minden elkapatnak s mint kalász feje levágatnak.

25. S ha nem így van, ki hazudtol meg engem, hogy semmivé tegye szavamat?

Megszakítás