1. Felelt a Témánbeli Elífáz s mondta:

2. Vajjon bölcs felel-e szeles tudással s megtölti-e keleti széllel belsejét —

3. bizonyítgatva mitsem érő beszéddel és szavakkal, melyekkel nem használ.

4. Te az Isten félelmét is megbontod, csökkented az imaszót Isten előtt.

5. Mert bűnöd tanítja szájadat s a ravaszok nyelvét választod.

6. Szájad ítél el téged s nem én, s ajkaid vallanak ellened.

7. Elsőnek születtél-e az emberek közt a a halmoknál előbb létesültél?

8. Isten tanácsában hallottál-e valamit és csentél magadnak bölcsességet?

9. Mit tudsz te, mit mi nem tudunk, mit értesz, ami nem volna mi nálunk?

10. Vén is, aggastyán is van közöttünk, napokra apádnál korosabb.

11. Kevés-e neked Isten vigasztalása s az ige, mely csínján bánt veled?

12. Mit ragad el téged szíved, és mit integetnek szemeid,

13. hogy Isten ellen fordítod indulatodat és szájadból kibocsátasz szavakat?

14. Mi a halandó, hogy tiszta legyen, s hogy igaz legyen asszony szülöttje?

15. Lám, szentjeiben nem hisz, az egek sem tiszták szemeiben;

16. hát még az utálatos és megromlott, az ember, ki mint vizet issza a jogtalanságot.

17. Hadd oktatlak, hallgass reám, s amit láttam, hadd beszélem el;

18. amit hirdetnek bölcsek, és nem titkolták el őseik részéről –

19. nekik egyedül adatott az ország, s idegen nem járt közöttük:

20. A gonosznak minden napjaiban kínlódik ő, s az évek száma alatt, melyek fentartvák az erőszakosnak.

21. Rettegések hangja a fülében: békében jön reá pusztító.

22. Nem hiszi, hogy visszatér a sötétségből, ki van szemelve a kard számára.

23. Bolyong ő kenyér után, hol van; tudja, hogy készen áll oldalán a sötétség napja.

24. Ijesztik őt szükség és szorongás, megragadja őt mint csatára kész király.

25. Mert Isten ellen nyújtotta ki kezét a Mindenható ellen hősködik;

26. nyakkal szalad ellene, pajzsainak vastag dudoraival.

27. Mert arczát befödte zsírjával s hájat szerzett ágyékára.

28. Letelepült megsemmisített városokban, házakban, melyeket nem laknak, melyek rendelve vannak kőhalmoknak.

29. Nem gazdagszik meg, nem áll fönn a vagyona, nem hajlik a földre szerzeménye;

30. nem térhet ki a sötétség elől, csemetéjét láng szárítja el s eltűnik — az ő szája leheletétől.

31. Ne higyjen a semmiségben, aki megtévedett, mert semmiség lesz, amit cserébe kap.

32. Mielőtt itt volna a napja, beteljesedik, s pálmaága nem zöldellő.

33. Mint szőlőtő elvetéli egresét, s mint olajfa hullatja el virágát.

34. Mert az istentelennek községe meddő, és tűz emészti a megvesztegetés sátrait:

35. bajt fogannak és jogtalanságot szülnek, és belsejük csalárdságot készít.

Megszakítás