1. Felelt a Súachbeli Bildád és mondta:

2. Meddig fogtok szavakra vadászni? Észre térjetek s azután beszéljünk !

3. Miért tekintetünk baromnak, tisztátalanokká váltunk szemeitekben?

4. Ki önnönmagát széttépi haragjában, vajjon miattad elhagyottá legyen-e a föld, és szikla mozduljon el helyéből?

5. Mégis a gonoszok világossága kialszik, és nem fénylik tüzének lángja.

6. Világosság elsötétült sátorában, és mécsese ő fölötte kialszik.

7. Megszorulnak erős léptei s oda veti őt saját tanácsa.

8. Mert hálóba kergettetett lábaival és rácsozat fölött járkál;

9. sarkon kapja a kelepcze, megragadja a hurok;

10. a földön van elrejtve kötele és csapdája az ösvényen.

11. Köröskörül ijesztették rémülések, hogy űzzék őt lépten-nyomon.

12. Éhes lesz az ereje, és balsors kész az oldalán.

13. Megeszi bőrének tagjait, megeszi tagjait halálnak elsőszülöttje.

14. Kiszakíttatik sátrából bizalma, és lépnie kell a rémülések királyához.

15. Lakni fog sátrában – már nem az övé – kénkő szóratik hajlékára.

16. Alul elszáradnak gyökerei, a felül elfonnyad a gallya.

17. Emlékezete elveszett az országból és nincs neki neve a tájakon.

18. Taszítják őt világosságból sötétségbe és a világból elbolyongtatják.

19. Nincs neki sarjadéka, sem ivadéka népében, és nincs maradék tanyáján.

20. Napja miatt eliszonyodtak a nyugotiak, s a keletieket borzadály fogja el.

21. Bizony ilyenek a jogtalannak lakásai, és ilyen a helye annak, ki nem ismerte meg az Istent.