1. Felelt Jób és mondta:

2. Mint gyámolítottad a tehetetlent, segítetted az erőtlennek karját!

3. Mit tanácsoltál a bölcsességtelennek s valódi tudást bőven ismertettél!

4. Kinek adtál tudtul szavakat s kinek szelleme fakadt belőled?

5. Az árnyak megreszketnek alul a vizeken és lakóikon.

6. Meztelen az alvilág ő előtte s takarója az enyészet neki.

7. Kiterjeszti az Északot az űr fölé, lebegteti a földet a semmiségen;

8. beköti a vizet felhőibe, s nem hasad meg felleg alatta;

9. befogja a trón felszínét, kiterítette reá fellegét.

10. Határt vont a vizek színén odáig, hol vége van a világosságnak a sötétség mellett.

11. Az ég oszlopai megrázkódnak s elámulnak dorgálásától.

12. Erejével felkavarta a tengert s értelmével összezúzta, Ráhábot.

13. Fuvallata által derültté válik az ég, átszúrta keze a futó kígyót.

14. Lám, ezek útjainak szélei, mily csekély nesz az, amit róla hallunk, de hatalmának dörgését ki foghatja föl!