1. Felelt Jób és mondta:

2. Meddig búsítjátok lelkemet és összezúztok szavakkal?

3. Immár tizedszer pirítottatok reám, nem szégyenlitek durván bánni velem?

4. De ha valóban tévedtem is, magamnál marad tévedésem.

5. Ha valóban fennhéjáztok ellenem s rám bizonyítjátok gyalázatomat:

6. tudjátok meg tehát, hogy Isten elnyomott engem s körülfogott engem hálójával.

7. Lám, kiáltok erőszak, de reám hallgattatom meg, fohászkodom, de nincs ítélet.

8. Utamat elfalazta, reám vonulhatok tova, s ösvényeimre sötétséget vet.

9. Méltóságomat lehúzta rólam s levette fejem koronáját.

10. Leront engem köröskörül, hogy eltűnök, s kirántotta, mint a fát, reményemet.

11. Fellobbantotta ellenem haragját s olyannak tekint engem mint ellenségeit.

12. Egyaránt jöttek csapatai és feltöltik ellenem útjukat és táboroznak körülötte sátoromnak.

13. Testvéreimet eltávolította tőlem, és ismerőseim bizony elidegenedtek tőlem.

14. Elmaradtak rokonaim, és meghittjeim elfelejtettek.

15. Házam zsellérei és szolgálóim idegennek tekintenek engem, ismeretlen lettem szemeikben.

16. Szolgámat hívtam s nem felel, szájammal kell könyörögnöm neki.

17. Leheletem undorító a feleségemnek, és szagom a velem egy méhből valóknak.

18. Gyerkőczök is megvetnek engem, amint felkeltem, beszéltek ellenem.

19. Megutáltak mind a bizalmas embereim, és akiket szerettem, ellenem fordultak.

20. Bőrömhöz és húsomhoz tapadt csontom, a csak fogaim bőrével menekültem meg?

21. Könyörüljetek, könyörüljetek rajtam ti, én barátaim, mert Isten keze megérintett engem!

22. Mért üldöztök engem mint Isten s nem laktok jól húsommal?

23. Bárha felíratnának szavaim, bárha csak könyvben jegyeztetnének föl;

24. vastollal meg ólommal örökre sziklába vésetnének be!

25. De én tudom, megváltóm él s utolsónak ott fog állni a por fölött.

26. S bőröm után leverték azt – s húsom nélkül fogom látni Istent!

27. Akit én magam fogok látni, és szemeim látják meg s nem idegen: elepednek veséim belsőmben.

28. Midőn mondjátok: mennyire üldözzük őt ! s hogy a dolog gyökere én bennem találtatik:

29. rettegjetek hát a kardtól, mert harag éri a kardnak való bűnöket, azért hogy tudjátok, hogy ítélet vagyon.

 

Megszakítás