Zsidó naptár dióhéjban

 

Ros Hásáná (Újév) Tisri 1-2. Szeptember–október Az „év feje”. A világteremtés hatodik napjának, és az ember alkotásának évfordulója. A hagyomány szerint ezen a napon dől el a zsidó nép és az egész világ jövő évi sorsa. Az ünnepet komoly hangulat jellemzi.
Jom Kipur (Engesztelés napja) Tisri 10. Szeptember–október A zsidó év legkomolyabb napja, egyben az egyetlen bibliai eredetű böjtnap. Ezen a napon nyerhetünk engesztelést az elmúlt év vétkeire, ha megtéréssel és jó elhatározással fordulunk az Örökkévalóhoz. Az evés és ivás tilalma mellett vannak más korlátozások is: mosásnak és mosdásnak, a test kenésének, bőrből készült cipő viselésének és a házaséletnek a tilalma.
Szukkot
(Sátoros
ünnep)
Tisri 15–21. Szeptember–október Egyike a három zarándok ünnepnek. Az ünnep az egyiptomi kivonulás utáni sivatagi vándorlásra emlékeztet, amikor a zsidók sátrakban éltek, illetve az őket kísérő felhők sátorként védték őket.
Smini Áceret és Szimchát Torá
(Tóra örömünnepe)
Tisri 22–23. Október Sátoros ünnep lezárása. Ekkor fejeződik be a Tóra-olvasás éves ciklusa, ezért talán ez az év legvidámabb ünnepe: az esti ima végén, hétszer körbetáncoljuk a zsinagógát az összes Tóratekerccsel, és akit csak lehet, megtisztelünk azzal, hogy Tórát vihet: ezzel azt a köteléket erősítjük meg, amely a zsidó népet a Tórához és az Örökkévalóhoz köti.
Chánuká (Fény
ünnepe)
Kiszlév 25-től 8 nap December Annak a csodának az emléke, hogy i.e. 165-ben, a zsidóságukhoz hű kevesek a Makkabeusok vezetésével legyőzték a szíriai görögök hatalmas hadseregét és gátat ve¬tet¬tek az asszimilációnak, amely szellemi és fizikai megsemmisülésükhöz vezetett volna. Az újjáavatott Szentélyben csak egy napra elegendő olaj maradt a Menóra láng¬já¬nak meggyújtásához, de ez az olaj nyolc napig égett.
Purim Ádár 14. Február–március Megemlékezünk a perzsa uralom alatt élő zsidó nép i.e. 365-ben történt megmeneküléséről, amikor a gonosz Hámán egyetlen nap alatt akarta elpusztítani a zsidókat. Elterjedt szokás Purimkor jelmezbe bújni, karnevált és egyéb vidám összejöveteleket rendezni.
Peszách (Szabadulás ünnepe) Niszán 15–22. Március–április Egyike a három zarándok ünnepnek. A nyolcnapos ünnep a felszabadulás emlékét őrzi, és azt idézi, hogy Izrael gyermekei a kétszáztíz esztendős egyiptomi rabság után, 3300 évvel ezelőtt kivonultak Egyiptomból.
Sávuot
(Tóra-adás ünnepe)
Sziván 6–7. Május–június Egyike a három zarándok ünnepnek. Az ünnepnek két oka van: megemlékezünk a teremtés után 2448 évvel történt Sínai hegyi Tóra-adásról, valamint az első gyümölcsök áldozatáról – a bi­ku­rim­ról –, melyet hálaadásként ajánlottak fel a jeruzsálemi Szentélyben.

 

Megszakítás