Tartalom

 

Előszó…………………………………………………………………………………………………………………. 6

Bemutatkozás………………………………………………………………………………………………………. 8

 

Elméleti témák

 1. Zsidó történelem

Egy nép útja – A zsidó történelem legfontosabb eseményei …………………………………. 11

Szakadás és egység példái a zsidó történelemben:

 1. fejezet: Az ókori időszak……………………………………………………………………. 17
 2. fejezet: A Középkortól az Újkorig………………………………………………………. 23

    Oberlander Báruch – Köves Slomó:

Legyen-e nemzeti kisebbség a magyar zsidóság?………………………………………. 28

 1. Tóra: Biblia és Talmud

A zsidó törvénykezés fája………………………………………………………………………………… 35

Benjamin Blech: A Tóra – a világ bestsellere………………………………………………………. 36

Israel Rubin rabbi: Az élő Tóra…………………………………………………………………………. 42

Köves Slomó: Az Írott Tan és a Szóbeli Tan:

 1. fejezet: Az isteni találkozás és az Írott Tan…………………………………………… 44
 2. fejezet: A Szóbeli Tan……………………………………………………………………….. 50
 3. fejezet: A vitázás formái……………………………………………………………………. 54
 4. fejezet: A Szóbeli Tan leírása és a nemzedékek sora………………………………. 57

Maimonidész: A Tóra-tanulás szabályai:

 1. fejezet: A tanulás fontossága……………………………………………………………… 65
 2. fejezet: A tanulás módszere……………………………………………………………….. 66
 3. fejezet: Az oktatás módszere……………………………………………………………… 71

    Dr. Moshe Katz: Rejtett kódokról a Tórában………………………………………………………. 75

A Talmudi oldal……………………………………………………………………………………………… 83

Oberlander Báruch – Köves Slomó:

„Lopj!”, „Ölj!”, „Paráználkodj!”? – Középkori vádak a zsidóság
és a Talmud ellen a magyar televízióban………………………………………………….. 84

 1. Háláchá – Zsidó jog

Biblia: A nép kormányzása………………………………………………………………………………. 95

    Maimonidész: A Szánhedrin és a büntetőjog szabályai

 1. fejezet: A 71, a 23 és a 3 tagú bíróságok………………………………………………. 99

2 fejezet: A bírák………………………………………………………………………………… 102

3 fejezet: Az ülésezés és a kinevezés……………………………………………………… 106

A lubavicsi rebbe: Tudomány és technika – Az isteni a természetben…………………… 110

 1. Zsidó filozófia és Kabbala

Benjamin Blech: Ó, Istenem! – Isten, a zsidó szemszögből:

 1. fejezet: Kezdetben………………………………………………………………………….. 119
 2. fejezet: Csak egy…………………………………………………………………………….. 122
 3. fejezet: A Király és én……………………………………………………………………… 125
 4. fejezet: Isten jó……………………………………………………………………………….. 126
 5. fejezet: Összefoglalás………………………………………………………………………. 129

A kabbalisztikus Széder Histálselut – az isteni fény láncolata …………………………….. 131

Nefes háádám – a lélek kabbalisztikus „lélek térképe”……………………………………….. 132

A lubavicsi rebbe: Hit és értelem – Kapcsolódás az istenihez………………………………. 133

A lubavicsi rebbe: A világ kora……………………………………………………………………….. 141

 1. Izrael

A Szentföld és törvényei a Bibliában……………………………………………………………….. 149

Talmud: Sálos sávuot: Szabad-e a szentföldre telepedni?…………………………………… 156

    A lubavicsi rebbe: Földet a békéért?………………………………………………………………… 163

    Oberlander Báruch – Köves Slomó: Háború és civil élőpajzs………………………………. 165

 1. Antiszemitizmus

    Talmudi és midrási források……………………………………………………………………………. 177

    Nissan Dovid Dubov rabbi: Hit a holokauszt után…………………………………………….. 179

    Köves Slomó: A belső antiszemita…………………………………………………………………… 187

    Aron Moss rabbi: Antiszemitizmus vagy asszimiláció?………………………………………. 190

A holocaust után…! A lubavicsi rebbe levele Elie Wieselnek……………………………… 192

Melléklet: Elie Wiesel beszélgetései a lubavicsi rebbével…………………………………….. 193

 

Gyakorlati témák

 1. Szombat

    A szombati pihenés és munkatilalom a Bibliában………………………………………………. 199

    Misna: Sábát traktátusa: A tiltott munkák 39 fő kategóriája……………………………….. 213

    Aryeh Kaplan: Az örökkévalóság napja……………………………………………………………. 218

    Cvi Freeman: Szombat, a gondolat világa………………………………………………………… 226

 1. Zsidó naptár és ünnepek

Zsidó naptár dióhéjban…………………………………………………………………………………… 229

    Maimonidész: Az újhold megszentelésének szabályai:

 1. fejezet: A zsidó naptár alapjai…………………………………………………………… 231
 2. fejezet: Az újhold megszentelése………………………………………………………. 233
 3. fejezet: A tanúskodás………………………………………………………………………. 234
 4. fejezet: Az újhold meghatározása és a ma használt naptár…………………….. 236

Misna: Pszáchim traktátusa…………………………………………………………………………….. 240

Egy római szemtanú a peszáchi áldozatról………………………………………………………… 248

 1. Kóser étkezés

    Az étkezés és áldásai a Bibliában…………………………………………………………………….. 253

    Maimonidész: A tiltott ételek szabályai:

 1. fejezet: A tej, a tojás, a sajt és a vaj……………………………………………………. 270
 2. fejezet: A tejes és a húsos…………………………………………………………………. 275

A barcelonai rabbi Áháron Hálévi: A schitá, a rituális vágás előírása…………………… 281

A lubavicsi rebbe: A kóser étkezés kabbalisztikus jelentése:

 1. fejezet: A tisztaság ismérvei vagy meghatározó tényezői……………………… 284
 2. fejezet: Az emberben lakozó tiszta vagy tisztátlan állat……………………….. 286
 3. fejezet: „Hasított pata”, a szent és a profán között………………………………. 287
 4. fejezet: A kérődzés………………………………………………………………………….. 290
 5. fejezet: A hagyomány ereje………………………………………………………………. 291
 6. Házasság, szexualitás

    A házasság és a nemi élet a Bibliában………………………………………………………………. 295

    Talmud: Háisá niknét…: Az eljegyzés módjai:

Az eljegyzés módjai……………………………………………………………………………. 305

A pénzzel való eljegyzés bibliai forrása………………………………………………….. 306

A Misna szóhasználata………………………………………………………………………… 308

Miért a férfi jegyez el?………………………………………………………………………… 310

Az együtthálással való eljegyzés bibliai forrása………………………………………. 310

A okirattal való eljegyzés forrása………………………………………………………….. 312

Eljegyzés megbízott útján……………………………………………………………………. 316

Kiskorú eljegyzése………………………………………………………………………………. 319

Maimonidész: A házasság szabályai

 1. fejezet: A házasság: kötelesség és tilalom…………………………………………… 320
 2. fejezet: Az eljegyzés menete…………………………………………………………….. 323
 3. fejezet: Az esküvő menete……………………………………………………………… 326

Barátság vagy szerelem?………………………………………………………………………………… 332

Németh Zoltán beszélget Oberlander Báruch rabbival

Szerelem testben, lélekben – a zsidóság útja a boldog házassághoz…………… 335

 1. Ima

Látogatás Isten Házában:

A zsinagógában illendő öltözet…………………………………………………………….. 345

Az ülőhely kiválasztása……………………………………………………………………….. 346

Az ima mozdulatai……………………………………………………………………………… 346

Útmutatás az imakönyvhöz………………………………………………………………….. 348

Többféle ritus (nuszách)………………………………………………………………………. 349

Imáink nyelve: a héber?……………………………………………………………………….. 349

Az imára adott válaszok………………………………………………………………………. 350

A kádis elmondásának szabályai…………………………………………………………… 351

Ki lehet előimádkozó?…………………………………………………………………………. 352

A tálisz felöltése…………………………………………………………………………………. 352

A Tóra felolvasása………………………………………………………………………………. 353

Mi söbérách: minden alkalomra való ima……………………………………………….. 355

A zsinagóga szótára…………………………………………………………………………….. 356

 1. Zsidó kegytárgyak

Talmud – Mönáchot 3. fejezet:

Hilchot sztám: A Tóra-tekercsben használatos betűk szabályai…………………. 361

    Maimonidész: A tfilin, a mezuzá és a Tóra-tekercs szabályai:

 1. fejezet: A mezuzá kötelessége, és írása………………………………………………. 378
 2. fejezet: Mely lakóhelyen kötelesség a mezuzá fölszerelése?………………….. 380
 3. fejezet: A Tóratekercs……………………………………………………………………… 383
 4. fejezet: Hogyan készül a Tóratekercs…………………………………………………. 387
 5. fejezet: A kóser Tóra tekercs…………………………………………………………… 390

Források………………………………………………………………………………………………………….. 394

Jegyzetek…………………………………………………………………………………………………………. 397

Katalógus………………………………………………………………………………………………………… 398

A nyomtatott héber ábécé (Álef-bét)……………………………………………………………………. 400

A Rási-írás héber ábécéje (Álef-bét)……………………………………………………………………. 401

Naptár – Órarend……………………………………………………………………………………………… 402