Útmutatás az imakönyvhöz

Az imakönyvben (szidur) való kiigazodás semmivel sem nehezebb más könyvben való eligazodásnál. Először is tudnunk kell, mit keresünk. A könyv általában tartalmaz egy tartalomjegyzéket amely, útmutatással szolgál a keresett részt illetően. Meg kell ismerkednünk az oldalak tetején olvasható héber fejszöveggel és rá kell szoktatnunk magunkat arra, hogy rá-rápillantsunk, hiszen ez mutatja, hogy melyik imarend, s annak mely része található azon az oldalon. Amikor az imakönyvet lapozgatjuk, ezek a fejszövegek állandó útmutatásul szolgálnak.

Az imakönyv első részében a hétköznapi istentiszteletek rendjét találjuk:

* שחרית לחול Sáchárit – hétköznapi reggeli istentisztelet.

* מנחה לחול Minchá – hétköznapi délutáni istentisztelet.

* ערבית לחול Árvit – hétköznapi esti istentisztelet.

Az imakönyv következő része a szombati istentiszteletek rendjét tartalmazza, általában a következő sorrendben:

* קבלת שבת Kábálát sábát – a szombat köszöntése.

* ערבית לשבת וליום טוב A szombat és az ünnepek esti imarendje.

* שחרית לשבת וליום טוב A szombat és az ünnepek reggeli imarendje.

* מוסף לשבת Muszáf kiegészítő imák szombaton.

* מנחה לשבת A szombat délutáni imarendje.

A szombati gyertyákra mondott áldást általában a szombati imarendet tartalmazó rész elején találjuk. A szombati kidus áldást és a szombati dalokat (zömirot), pedig az esti és a reggeli imarend után találhatók. A legtöbb imakönyv magába foglal egy teljes Misná traktátust, a Pirké Ávot-ot („Az Atyák bölcs tanításai”), amely a szombat délutáni imarend után következik.

Az imakönyv harmadik nagy egysége, amely a szombati imarend leírása után következik, azokat az imákat tartalmazza, amelyek csak az ünnepeken hangzanak el. Ezek a következőek:

* הלל Hálél, dicsőítő zsoltárok

* מוסף לראש חודש Muszáf (kiegészítő) Ámidá Ros Chodes (újhold) napjára

* עמידה לשלש רגלים Ünnepi Ámidá

* מוסף לשלש רגלים Muszáf (kiegészítő) Ámidá az ünnepekre

A Muszáf Ámidá előtt vagy után találjuk azokat az imákat, melyeket kizárólag az ünnepeken mondunk: az ünnepnapokon mondott kidus, a Kohánita Áldás, a Szukkot ünnepi áldás (a luláv-ra és a hosánot szertartás során mondott áldás), a harmatért és esőért könyörgő imák, a Szimchát Torá imarendje, a Mázkir emlékező istentisztelet, és az Ómer számláláshoz kapcsolódó imák és áldások.