בס״ד

Egy nép útja

A zsidóság hosszú és gyakran keserves vándorlása a történelemben

A zsidó történelem legfontosabb eseményei

 

Zsidó év Világi év
A kezdetek
A teremtés
1 A világ teremtése, Ádám és Éva -3760
1656 A vízözön elborítja a földet -2105
Az ősatyák
1996 Szétszéledés Bábel tornyának építése után -1765
2018 Az ábrahámi szövetség (Brit bén hábetárim) -1743
2084 Az ákédá: Izsák feláldozása -1677
2229 József Egyiptom alkirálya lesz -1532
2238 Jákob és családja lemegy Egyiptomba -1523
Az egyiptomi fogság
2332 Az egyiptomi rabszolgaság kezdete -1429
2447 Mózes megpillantja az égő csipkebokrot -1314
2448 Izrael gyermekei kivonulnak Egyiptomból -1313
A nép
Mózes, a vezető
2448 A Színai-hegyi kinyilatkoztatás -1313
2488 Mózes halála -1273
A bírák és a korai próféták
2488 Izrael népe átkel a Jordánon, s Kánaánba ér -1273
2503 Erec Jiszráél felosztása befejeződik -1258
2516 Jósuá (Józsué) halála -1245
2533 A bírák uralmának kezdete -1228
2654 Debóra vezető lesz -1107
2694 Gideon vezető lesz -1067
2810 Simson (Sámson) vezető lesz -951
2871 Sámuel vezető lesz -890
Királyok és az első Szentély
2882 Saul királyságának kezdete -879
2892 Dávid Jeruzsálemben Izrael királya lesz -869
2924 Slomó (Salamon) király lesz -837
2935 Elkészül az első Szentély -826
3142 Jesájáhu (Ézsaiás) prófétálásának kezdete -619
3205 A tíz törzsből megmaradtak száműzése -556
3298 Jirmijáhu (Jeremiás) prófétálásának kezdete -463
3338 Az első Szentély lerombolása -423
Babilónia folyói, háborgás Júdeában
Babilóniai száműzetés
3339 Gedáljá ben Áchikám meggyilkolása -423
3352 Jechezkél (Ezékiel) a Szentély jövőjéről prédikál -410
3389 Dánielt az oroszlánok elé vetik -372
3390 Visszatérés Erec Jiszraélba Zerubável vezetésével -371
3399 Esztert a palotába viszik -362
3406 Mordecháj kihirdeti a Purimot -355
A második Szentély
3412 Elkészül a második Szentély -349
3413 Másodszori visszatérés Erec Jiszraélbe Ezrá vezetésével -348
3426 Nechemjá visszatér Jeruzsálem falát újjáépíteni -335
3448 Simon Hácádik találkozása Nagy Sándorral -313
A görög kultúra uralma
3515 Hetven bölcs görögre fordítja a Tórát (Septuaginta) -246
Júdea királysága – A Hasmóneus-dinasztia
3622 Jehudá HáMákábi uralkodása -139
3623 A Chánuká ünneppé nyilvánítása -138
3700 A rómaiak meghódítják Jehudát -61
Római bábkirályok és helytartók – A Heródes-dinasztia
3742 I. Heródes elrendeli a második Szentély újjáépítését -19
3768 Hilél halála 8
3826 Vespasianus a római uralmat megerősítendő, Judeába érkezik 66
3829 A második Szentély lerombolása 69
A talmudi kor: a Misná
3834 Rabbi Jochánán ben Zákáj halála 74
3893 Betár elesése; Bár Kochbá felkelésének tragikus befejeződése 133
3894 A judaizmus betiltása, rabbi Ákivá bebörtönzése 134
3949 Rabbi Jehudá Hánászi befejezi a Misnát 189
A talmudi kor: a Gemárá
3979 Ráv elhagyja Erec Jiszráélt, és Bábelben telepszik le 219
4007 Babilóniában Smuél a vezető talmud-tudós 247
4014 Rabbi Jochánán a vezető talmud-tudós 254
4085 Ábájé a vezető talmud-tudós 325
4098 Rává a vezető talmud-tudós 338
4187 Rabbi Ási befejezi a Gemárá (Talmud) összeállítását, Rabbi Ási halála 427
4235 A Talmud lezárása, II. Ráviná halála 475
A babilóniai talmud-akadémiák
A Rábánán Sávuráj
4311 Már Zutrá kikiáltja a babilóniai zsidó önkormányzatot 551
A Gáonim és az arab uralom
4349 A Pumpeditai Metivtá újjáépítése 589
4369 A Szurai Metivtá újjáépítése 609
4397 Az arabok meghódítják Erec Jiszráélt 637
4519 A Háláchot Gdolot (BáHáG) írásának ideje 759
4688 Rabbi Száádjá lesz a szurai Gáón 928
4715 A „négy fogoly” kiváltásának körülbelüli időpontja 955
4798 Háj gáón halála, és a babilóniai akadémiák hanyatlása 1038
A Risonim – korai tudósok
Korai Risonim, a Toszáfot, és a keresztes mészárlások
4856 Az első keresztes hadjárat zsidó közösségeket pusztít 1096
4859 A keresztesek elfoglalják Jeruzsálemet 1099
4865 Rási halála, és a Toszáfot korának kezdete 1105
4895 Rámbám (Maimonidész) születése 1135
4904 Az első (feljegyzett) vérvád 1144
4907 A második keresztes hadjárat zsidó közösségeket pusztít 1147
4948 A zsidók visszatérhetnek Jeruzsálembe 1187
4950 A harmadik keresztes had Angliában zsidókat mészárol le 1190
4996 Franciaországban dühöngő csőcselék zsidókat gyilkol 1236
5002 Nagy talmudégetés Párizsban 1242
5004 Jeruzsálemet kifosztják az egyiptomiak és a törökök 1244
5012 Az inkvizíció alkalmazni kezdi a kínvallatást 1252
5030 Erec Jiszraélben meghal Rámbán (Náchmánidész) 1270
5050 A Toszáfot korszakának körülbelüli vége 1290

 

5050

Kései Risonim, üldöztetések és kiűzettetések

A zsidókat kiűzik Angliából

 

1290

5038 A Rindfleisch mészárlás kezdete 1298
5066 A zsidókat kiűzik Franciaországból 1306
5080 A Pastoureaux keresztesek zsidókat mészárolnak 1320
5096 Az Armledder-bandák zsidókat mészárolnak Németországban 1336
5109 A pestis, a fekete halál végigsöpör Európán 1349
5151 Spanyolországi zsidók mészárlása, sokak áttérése 1391
5155 A franciaországi zsidók végleges kiűzettetése 1394
5181 A bécsi gezerában osztrák zsidókat mészárolnak le 1421
5235 Az első nyomtatott zsidó könyvek 1475
5241 Az inkvizíció uralma Spanyolországban 1481
5252 A zsidókat kiűzik Spanyolországból és Szicíliából 1492
A kovim, a Tóra konszolidációja és a Sulchán Áruch
5257 A zsidókat kiűzik Portugáliából 1496
5276 Az oszmán törökök meghódítják Erec Jiszraélt 1516
5314 Zsidó könyvek égetése Rómában 1553
5330 Rámo kiegészítésével megjelenik a Sulchán Áruch 1570
5408 A Hmelnyickij-féle pogrom 1648
Az Ácháronim – kései tudósok
5414 Az első zsidók megtelepedése New Amsterdamban (New Yorkban) 1654
5415 A Lengyelországot elözönlő oroszok és svédek zsidókat gyilkolnak 1655
5416 Anglia megengedi a zsidóknak a letelepedést 1656
5437 Sábtáj Cvi muzulmánként hal meg 1676
5458 Báál Sém Tov születése 1698
5494 Hajdemák bandák zsidókat mészárolnak le 1734
Ácháronim és a korai chászidok
5528 A hajdemákok zsidók ezreit mészárolják le 1768
5549 Kitör a nagy francia forradalom 1789
5551 Zsidó települési zónák létrehozása Oroszországban 1791
5579 Zsidóellenes zavargások (Hep! Hep!) egész Németországban 1819
5587 Oroszország zsidók gyermekeket is besoroz 1827
5608 Kitör a magyar szabadságharc, amelyben a magyar zsidóság is aktív szerepet vállal. 1848
Kései ácháronim és a változó társadalom
5628 Eötvös József báró kultuszminiszter a hitközségi és iskolai ügyek rendezése céljából 1868-ban, ezen a napon hívta össze a ma­gyarországi izraeliták egyetemes kongresszusát, amelyen megtörtént a hírhedt szakadás a neológia és az ortodoxia között. 1868
5641 A pogromok után sok zsidó elmenekül Oroszországból 1881
5665 A (hivatalos) orosz pogromokban sok zsidó veszti életét 1905
5674 Az I. világháborúban félmillió zsidó katona harcol 1914
5678 Az orosz forradalomban több mint hatvanezer zsidót ölnek meg 1918

 

5699

A Holocaust

Németországban a „Kristallnacht”-on zsidókat támadnak meg

 

1938

5699 Németország kirobbantja a II. világháborút, megkezdi a zsidóság pusztítását 1939
5703 Munkácson megjelenik a chászid filozófia alapműve, a Tánjá 1943
5704 Megkezdődik a magyarországi zsidóság deportációja 1944
5705 Németország vereségével véget ér a II. világháború 1945
5705 A háború alatt hatmillió zsidó lesz a nácik áldozata 1945
5710 Állami kezdeményezésre létre jön a MIOK (Magyar Izraeliták Országos Képviselete), mely magába olvasztotta az ortodox és a statusquo hitközségeket. 1950
5717 Tel-Avivban egy jobboldali merénylő lelövi Dr. Kasztner Rezsőt 1957
5727 A hatnapos háború Izrael és Arab szomszédai között 1967
5749 Megalakul a Chábád Lubavics Egyesület Magyarországon 1989
5764 Megalakul az EMIH – Egységes Magyarországi Izraelita Hit­köz­ség 2004

 

Megszakítás