Előszó

Ez a könyv az nyolcadik kötet a Zsidó Tudományok tankönyv sorozatából. Ebben a terjedelmes anyagban a Talmudból, Mai­mo­ni­dész munkáiból, a zsidó filozófia és misztika műveiből válogattunk és fordítottunk. Az eddigi szemeszterek tan­mene­tétől eltérően ebben a szemeszterben nem egy adott témát dolgozunk fel, hanem megpróbálunk egy átfogó bemutatót adni, 12 különböző témára bontva, a Jud­aizmus egészéről. A tizenkét téma magában foglal általánosabb elvi kérdésekt, mint pl. Izrael, a Tóra vagy az antiszemitizmus, de ugyanígy foglalkozik gyakorlati kérdésekkel is, mint például a Szombat, a kóser étkezés vagy az imádkozás gyakorlata.

Sorozatunk egyedülálló a magyar-nyelvű szakirodalomban például azért, mert olyan Talmud-fordítás, amely a Talmud valódi, vitázó jellegét jól tükrözi, kizárólag itt jelenik meg. Továbbá az itt közétett anyag, és a Szabad­egy­e­tem tanrendje abban is egyedülálló, hogy az egyik oldalról nagyon mély és közvetlen bepillantást nyújt a zsidó tudo­mány­okba, ugyanakkor olyan emberek számára is érthető, akik­nek semmiféle előismeretük sincsen.

A fordítások nagy része a héber, jiddis vagy ará­mi ere­deti­ből készült, alkalmanként korábbi magyar vagy an­gol fordítások felhasználásával. A könyv anyaga illusz­trá­ciók­kal van kiegészítve, ezzel is segítve a könnyebb érthetőséget. Célkitűzésünk, hogy ebben a sze­meszterben ta­nul­má­nyoz­zuk az itt összegyűjtött anyag túlnyomó részét.

Az alapos, esetleges félreértéseket, tévhiteket tisztázó ismeretek elsajátítása érdekében, a magas szintű stúdiumok mellett olyan, beszélgetéseket is tervezünk, melyeken mindenki felteheti a témával kapcsolatos kérdéseit. El szeretnénk kerülni az olyan órákat, melyeken a társaság nagy része egyáltalán nem, vagy csak alig-alig érti, hogyan kapcsolódnak egymáshoz az egymást követő gondolatok, ezért minden felmerülő kérdést jobb helyben tisztázni, mint órákkal, vagy napokkal később. Természetesen az órák, és a szemeszter után is van mód kérdések feltevésére, vagy akár nem tárgyalt témák megbeszélésére is. A tankönyv végén található a szemeszter naptára, az egyes előadások időpontja mellett jelzi azok témáját is.

Az előző évek felnőttoktatási programjaiból, és a Szabadegyetem korábbi szemeszterein szerzett tapasztalatokból merítve megpróbáljuk a lehető leghatékonyabban, legsikeresebben kihasználni ezt a két hetet. Ehhez a Ti segítségeteket is várjuk! Magatok számára is érdekesebbé, hatékonyabbá tudjátok tenni ezt a szemesztert, ha folyamatosan elmondjátok véleményeteket a beszélgetésekről, a tanult anyagról, annak nehézségéről stb., akár még az ebédről is.

Külön köszönetet mondunk Dr. Klár Andrásnak, akinek anyagi segítsége nélkül e vaskos tankönyv nem valósulhatott volna meg.

 

Hatékony, jó tanulást kívánunk!

 

Köves Slomó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מפרסמים עושי מצוה

Köszönet

Ezúton is köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik lehetővé tették, hogy a Zsidó Tudományok Szabadegyeteme tankönyvének nyolcadik kötete megjelenhessen:

 

Dr. Klár András

Friedman Sándor és Éva

Győrfi László

Karl László

Oláh Ferenc és családja

 

Adja Isten, hogy tudjanak segíteni a jövőben is!

 

Köves Slomó