1 Néma betű.    2 Szóvégen néma.    3 Erős h, mint a „technika” szóban.    4 Röviden ejtett, ún. félhangzók.

A betűk átírása a mai héber kiejtést tükrözi. Csekély különbséggel (az utolsó mássalhangzónál: táv–szóv) azonos a régebben Közép- és Kelet-Európában használatos héber kiejtéssel.