Források

 

 1. Zsidó történelem:

Köves Slomó: Szakadás és egység példái a zsidó történelemben. Egység és szakadás, Hamburgtól Nagymihályig – Európai és magyarországi zsidó történelmi fejlemények a hamburgi (1818-1820) és nagymihályi (1865) rabbinikus disputa tükrében című tamulmányából, Deb­re­cen, 2007.

Oberlander Báruch – Köves Slomó: Legyen-e nemzeti kisebbség a magyar zsidóság? Zsidó jog és etika – Tanulmányok modern társadalmi kérdésekben, Budapest, 2009.

 

 1. Tóra: Biblia és Talmud:

Rabbi Benjamin Blech: The Complete Idiot’s Guide to Understanding Judaism (Kezdőknek és haladóknak), New York, 1999, 6. fejezet. Szent­györ­gyi József fordítása. Lektorálta Köves Slo­mó.

Maimonidész: Misne Torá, Hilchot Tálmud Torá – A Tóra-tanulás szabályai 2–4. fejezetét, Szent­györ­gyi József fordítása. Lektorálta Köves Slomó és Gergely István.

Dr. Moshe Katz: Computorah – On hidden codes in the Torah, Jeruzsálem 1996, Borbély Pál fordítása.

Köves Slomó: Az Írott Tan és a Szóbeli Tan. Egység és szakadás, Hamburgtól Nagymihályig – Európai és magyarországi zsidó történelmi fejlemények a hamburgi (1818-1820) és nagymihályi (1865) rabbinikus disputa tükrében című tamulmányából, Deb­re­cen, 2007.

Oberlander Báruch – Köves Slomó: „Lopj!”, „Ölj!”, „Paráználkodj!”? – Középkori vádak a zsidóság és a Talmud ellen a magyar televízióban. Zsidó jog és etika – Tanulmányok modern társadalmi kérdésekben, Budapest, 2009.

 

 1. Háláchá – Zsidó jog:

Dr. J. H. Hertz: Zsidó biblia magyarázatokkal, Chabad Lubavics Egyesület, Budapest, 1996.

Maimonidész: Misné Torá, Hilchot Szánhedrin – A Szánhedrin és a büntetőjog szabályai 1-3. fejezetiből. Varga Benjámin fordítása. Lektorálta Köves Slomó.

Rabbi Menáchem Mendel Schneerson, a lubavicsi rebbe: Tudomány és technika, A New Yorkban megjelent best-seller alapján, amely a Rebbe beszédeinek válogatását tartalmazza: Simon Jacobson, Toward a Meaningful Life, William Morrow and Company.

 

 1. Zsidó filozófia és Kabbala:

A kabbalisztikus Széder Histálselut és a „lélek térképe” Nógrádi Bálint munkája.

Rabbi Menáchem Mendel Schneerson, a lubavicsi rebbe: Hit és értelem, A New Yorkban megjelent best-seller alapján, amely a Rebbe beszédeinek válogatását tartalmazza: Simon Jacobson, Toward a Meaningful Life, William Morrow and Company.

Rabbi Benjamin Blech: Ó, Istenem! – Isten, a zsidó szemszögből. The Complete Idiot’s Guide to Understanding Judaism (Kezdőknek és haladóknak), New York, 1999, 3. fejezet. Szent­györ­gyi József fordítása. Lektorálta Köves Slo­mó.

Rabbi Menáchem Mendel Schneerson, a lubavicsi rebbe: A világ kora, 5722. – 1962. – tévét 18-án írt angol nyelvű leve­léből, fordította Mikes Katalin.

 

 1. Izrael:

Dr. J. H. Hertz: Zsidó biblia magyarázatokkal, Chabad Lubavics Egyesület, Budapest, 1996.

Talmud: Sálos sávuot: Szabad-e a szentföldre telepedni? című disputáció című disputáció. Kötubot traktátusának 13. fejezetéből, Feig András fordítása. Lektorálta Bodnár Dániel, Cserne István, Köves Slomó és Oberlander Báruch.

Rabbi Menáchem Mendel Schneerson, a lubavicsi rebbe: Földet a békéért?, Yanki Tauber összeállítása. Varga Benjámin fordítása. Lektorálta Köves Slomó.

 

 1. Szombat:

Dr. J. H. Hertz: Zsidó biblia magyarázatokkal, Chabad Lubavics Egyesület, Budapest, 1996.

Misna: Sábát traktátusa, Rabbi Pinchász Kehati kommentárja alapján. Szent­györ­gyi József fordítása. Lektorálta Köves Slomó, Bodnár Dániel, Cserne István, Quitt László és Oberlander Baruch.

Aryeh Kaplan: Sabbath Day of Eternity című könyve alapján, New York, 1974. Szent­györ­gyi József fordítása. Lektorálta Köves Slomó.

Cvi Freeman: Szombat, a gondolat világa. Szent­györ­gyi József fordítása.

 

 1. Zsidó ünnepek:

Misna: Pszáchim traktátusa, rabbi Pichász Keháti kommentárja alapján. Feig András fordítása. Lektorálta Gergely István, Köves Slomó és Oberlander Báruch.

Egy római szemtanú a peszáchi áldozatról, Seleanu Magdolna fordítása. Lektorálta Oberlander Báruch.

Maimonidész: Misné Torá, Hilchot Kidus Háchodes – Az újhold megszentelésének szabályai 1–3., 5. fejezetét, Szent­györ­gyi József fordítása. Lektorálta Köves Slomó és Gergely István.

 

 1. Kóser étkezés:

Dr. J. H. Hertz: Zsidó biblia magyarázatokkal, Chabad Lubavics Egyesület, Budapest, 1996.

Maimonidész: Misné Torá, Hilchot Máchálot Ászurot, A tiltott ételek szabályai 3., 9. fejezetei, Szent­györ­gyi József fordítása. Lektorálta Köves Slomó és Gergely István.

Rabbi Áháron Hálévi: Széfer Háchinuch 451. micva, Szent­györ­gyi József fordítása. Lektorálta Köves Slomó és Akácz Zoltán.

Rabbi Menáchem Mendel Schneerson, a lubavicsi rebbe: A kóser étkezés kabbalisztikus jelentése, Likuté Szichot című könyvéből, I., 222–227. old. Feig András fordítása. Lektorálta Köves Slo­mó és Gergely István.

 

 1. Házasság, szexualitás:

Dr. J. H. Hertz: Zsidó biblia magyarázatokkal, Chabad Lubavics Egyesület, Budapest, 1996.

Talmud: Az eljegyzés módjai, Háisá niknét… című disputáció. Kidusin traktátusának első és második fejezetéből, Szent­györ­gyi József fordítása. Lektorálta Köves Slomó, Cserne István és Oberlander Baruch.

Maimonidész művei: Misné Torá, Hilchot Isut, A házasság szabályai 1., 3., 10. fejezetét, Szent­györ­gyi József fordítása. Lektorálta Köves Slomó és Gergely István.

Barátság vagy szerelem? Shmuley Boteach rabbi írása alapján.

 

 

 1. Ima:

Hayim Halevy Donin: Látogatás Isten Házában, To Pray as a Jew című könyve alapján.

 

 1. Zsidó kegytárgyak:

Talmud: A Tóra-tekercs törvényei, Hilchot SzTáM című disputáció. Mönáchot trak­tá­tu­sá­nak 3. fejezetéből, Szent­györ­gyi József fordítása. Lektorálta Köves Slomó, Bodnár Dániel, Büchler András, Cserne István és Oberlander Baruch.

Maimonidész: Misne Torá, Hilchot Tfilin umzuzá vöszéfer Torá, A tfilin, a mezuzá és a Tóra-tekercs szabályai 5–7., 9–10. fejezetei, Szent­györ­gyi József fordítása. Lektorálta Köves Slomó és Erdős Anna.

Megszakítás