1. Jobb a szegény, aki gáncstalanságában jár, mint az álnok ajkú, aki balga.

2. Hogy lélek tudás nélkül van, az sem jó, és aki lábaival hamarkodik, vétkezik.

3. Az ember oktalansága elferdíti útját, és az Örökkévaló ellen háborog szíve.

4. A vagyon hozzászerez sok barátot, de a szegénynek a társa is elválik.

5. Hazug tanú nem marad büntetlenül, és aki hazugságokat terjeszt, nem menekül meg.

6. Sokan hízelegnek a bőkezűnek, és mindenki barátja az adakozó embernek.

7. A szegénynek minden testvérei gyűlölik őt, mennyivel inkább távoznak tőle társai. Ki szóbeszédet hajhász, az övé az.

8. Aki szívet szerez, szereti lelkét, aki megőrzi az értelmet, jót fog találni.

9. Hazug tanú nem marad büntetlenül, s aki hazugságokat terjeszt, elvész.

10. Nem illik a balgához a gyönyörködés, hát még a szolgához uralkodni urakon!

11. Az embernek esze hosszantűrővé teszi, és díszessége: elnézni a büntettet.

12. Mint a fiatal oroszlán ordítása, olyan a király haragja, s mint harmat a fűre az ő kegye.

13. Veszedelmére van atyjának a balga fiú, és csepegő eresz az asszony czivódása.

14. Ház és vagyon ősök öröke, de az Örökkévalótól van az eszes asszony.

15. Restség mély álomba ejt, és a renyhének lelke éhezik.

16. Aki megőrzi a parancsolatot, megőrzi lelkét, aki megveti utjait, meg fog halni.

17. Az Örökkévalónak ad kölcsön, ki könyörül a szegényen, és tettét megfizeti néki.

18. Fenyítsd fiadat, mert van remény, de megölésére ne vidd lelkedet.

19. A nagy indulatú viseli a bírságot, mert ha megmentenéd, még növelnéd.

20. Halljad a tanácsot és fogadd el az oktatást, azért hogy bölcs légy a végeden.

21. Sok a gondolat a férfi szívében, de az Örökkévaló tanácsa — az áll fönn.

22. Az ember kívánsága az ő szeretete, és jobb a szegény a hazugság emberénél.

23. Az Istenfélelem életre visz, s jóllakottan hál meg, nem ér hozzá baj.

24. Bedugta kezét a rest a tálba, még a szájához sem viszi vissza.

25. A csúfolót ütöd és az együgyű lesz okossá; s ha feddik az értelmest, megérti a tudást.

26. Atyját pusztítja, anyját megfutamítja szégyenletes és gyalázatos fi.

27. Hallgatva oktatásra, szűnj meg, fiam, eltévelyegni a tudás szavaitól!

28. Alávaló tanú megcsúfolja a jogot, és a gonoszok szája elnyeli a jogtalanságot.

29. Készen vannak a csúfolóknak a büntetések és ütlegek a balgák hátának.