1. Gyöngéd felelet elfordítja az indulatot, de bántó szó haragot kelt.

2. A bölcsek nyelve jó tudást ad és a balgák szája oktalanságot bugyogtat.

3. Minden helyen vannak az Örökkévaló szemei, szemlélve a rosszakat és jókat.

4. A nyelv szelídsége életnek fája, de ferdeség benne romlás a lélekben.

5. Az oktalan megveti atyjának oktatását, de aki a feddést megőrzi, okossá lesz.

6. Az igaznak házában nagy készlet van, de a gonosznak jövedelmében zavarodás.

7. A bölcsek ajkai szórják a tudást, de a balgák szíve helytelen.

8. A gonoszok áldozata utálata az Örökkévalónak, de az egyenesek imádsága kedvére van.

9. Az Örökkévaló utálata a gonosznak útja, de az igazságra törekvőt szereti.

10. Súlyos fenyítés jut annak, ki az utat elhagyja, aki a feddést gyűlöli, meghal.

11. Alvilág és enyészet az Örökkévaló előtt vannak, hát még az ember fiainak szívei.

12. Nem szereti a csúfoló, hogy feddik őt: bölcsekhez el nem jár.

13. Örvendő szív derültté teszi az arczot, de a szív fájdalmában levert a lélek.

14. Értelmes szív tudást keres, de a balgák szája oktalanságot követ.

15. A szegénynek napjai mind szomorúak, de a vidám szívű – állandó lakoma.

16. Jobb kevés istenfélelemmel, mint sok kincs és háborúság vele.

17. Jobb egy étel zöldség, ahol szeretet van, mint hizlalt ökör és gyűlölet mellette.

18. Az indulatos ember viszályt gerjeszt, de a hosszantűrő lecsendesíti a pörlekedést.

19. A restnek útja akár a tövis-sövény, de az egyenesek pályája fel van töltve.

20. Bölcs fiú megörvendezteti atyját, s ember, aki balga, megveti anyját.

21. Az oktalanság öröm az esztelennek, de az értelem embere egyenesen jár.

22. Meghiúsulnak a gondolatok tanácskozás híján, de ha sok a tanácsadó, megállanak.

23. Öröm jut az embernek szája feleletében, és szó a maga idején – mi jó!

24. Az élet pályája fölfelé megy az eszes számára, azért hogy távozzék az alvilágtól alant.

25. A gőgösek házát kiszakítja az Örökkévaló, de fönnállni engedi az özvegynek határát.

26. Az Örökkévaló utálata rossz gondolatok, de tiszták a kedves beszédek.

27. Megzavarja házát a nyerészkedést űző, de aki ajándékokat gyűlöl, élni fog.

28. Az igaznak szíve gondolkozik azon, mit feleljen, de a gonoszok szája bugyogtatja a rosszaságokat.

29. Távol van az Örökkévaló a gonoszoktól, de az igazak imádságát meghallja.

30. A szemek világossága megörvendezteti a szívet, jó hír zsírossá teszi a csontot.

31. Fül, mely hallgat az élet feddésére, bölcsek között fog időzni.

32. Aki elveti az oktatást, megveti a lelkét, de aki feddésre hallgat, észt szerez.

33. Istenfélelem oktatás a bölcsességre, és a tisztelet előtt jár az alázatosság.