1. Mint a hó nyáron és mint eső aratáskor, úgy nem illő a tisztelet a balgához.

2. Mint a veréb, midőn költözik, mint a fecske, midőn repül: olyan az ok nélküli átok, nem következik be.

3. Ostor a lónak, kantár a szamárnak, és vessző a balgák hátának.

4. Ne felelj a balgának az ő oktalansága szerint, nehogy hasonló légy hozzá te is.

5. Felelj a balgának oktalansága szerint, nehogy bölcs legyen a maga szemében.

6. Levágja lábait, erőszakot iszik, aki üzenetet küld balgával.

7. Lelógnak a lábszárak a sántáról: olyan a példabeszéd a balgák szájában.

8. Mint aki követ köt meg parittyában, olyan aki a balgának tiszteletet ad.

9. Tüske akadt a részeg kezébe: olyan a példabeszéd a balgák szájában.

10. Íjász, aki mindenkit megsebesít: olyan az, ki balgát bérel föl és csavargókat bérel föl.

11. Mint kutya, mely visszatér okádásához: balga, aki megismételi oktalanságát.

12. Láttál valakit, aki bölcs a maga szemében – reménye van a balgának, inkább mint neki.

13. Mondta a rest: fenevad van az úton, oroszlán a piaczok közt.

14. Az ajtó megfordul a sarkában s a rest az ő ágyában.

15. Bedugta kezét a rest a tálba, restelli szájához visszavinni.

16. Bölcsebb a rest a maga szemében, mint heten, kik ésszel felelnek.

17. Megfogja az ebnek füleit: aki arra menve felháborodik pörön, mely nem az övé.

18. Mint a hóbortos, ki tüzes szereket lő, nyilakat meg halált:

19. olyan azon ember, ki megcsalta felebarátját és azt mondja: hiszen én tréfálok.

20. Fa híján elalszik a tűz, mikor nincs suttogó, elhallgat a viszály.

21. Szén a parázsnak és fa a tűznek és viszálykodás embere a pörnek szítására!

22. A suttogó szavai akár a csemege, s azok leszálltak a testnek kamaráiba.

23. Salakos ezüst rávonva cserépre: forró ajkak és gonosz szív.

24. Ajkaival tetteti magát a gyűlölő, de belsejében cselt hány.

25. Midőn kedvessé teszi hangját, ne higyj ő benne, mert hét utálatosság van szívében.

26. Eltakarja magát a gyűlölet ámítással: nyilvánvalóvá lesz rosszasága a gyülekezetben.

27. Aki vermet ás, abba beleesik és aki követ gördít, hozzá tér az vissza.

28. A hazug nyelv gyűlöli akiket összezúzott, és a sima száj elcsúszást okoz.