1. Becsesebb a név nagy gazdagságnál, ezüstnél és aranynál jobb a kedvesség.

2. Gazdag és szegény találkoztak; mindnyájuk alkotója az Örökkévaló.

3. Az okos látta a bajt és elrejtőzött, de az együgyűek tova haladtak és lakoltak.

4. Nyomában az alázatosságnak, az istenfélelemnek van gazdagság és dicsőség és élet.

5. Tövisek, tőrök vannak az álnok útján; aki lelkét megőrzi, távol marad tőlük.

6. Neveld a fiút az ő módja szerint, ha megöregszik sem tér el attól.

7. A gazdag uralkodik a szegényeken, és szolgája a kölcsönvevő a kölcsönadó embernek.

8. Aki jogtalanságot vet, bajt fog aratni, és haragjának vesszeje megsemmisül.

9. Aki jóságos szemű, az meg fog áldatni, mert kenyeréből adott a szegénynek.

10. Űzd el a csúfolót és elmegy a viszály, s megszűnik per és szégyen.

11. Szereti a tiszta szívűt, barátja a kedves ajkúnak a király.

12. Az Örökkévaló szemei megóvták a tudást és ő elferdítette a hűtelennek szavait.

13. Mondta a rest: oroszlán van az utczán, a piaczok közepén meg fognak engem ölni.

14. Mélységes gödör idegen nők szája, az Örökkévaló átkozottja esik oda bele.

15. Az oktalanság hozzá van kötve a fiú szívéhez, a fenyítés pálczája eltávolítja tőle.

16. Aki fosztogatja a szegényt, hogy a magáét gyarapítsa, a gazdagnak ad majd — bizony szűkölködésre jut.

17. Hajlítsd füledet és halljad a bölcsek szavait, és szívedet fordítsd tudásomra.

18. Mert kellemes az, hogy megőrzöd kebledben, megszilárdulnak egyaránt ajkaidon.

19. Hogy az Örökkévalóban legyen bizodalmad, te veled is tudattam e napon.

20. Nemde fölírtam neked kiváló dolgokat, tanácsokkal és tudással;

21. hogy tudassak veled valódiságot, igaz mondásokat, hogy küldőidnek válaszolhass igaz mondásokkal.

22. Ne rabold meg a szegényt, mivel szegény, s ne zúzd össze a nyomorút a kapuban;

23. mert az Örökkévaló viszi ügyüket s megfosztja kifosztóikat az élettől.

24. Ne barátkozzál haragos emberrel és heveskedő férfival ne jöjj össze;

25. nehogy eltanuljad az ő ösvényét és tőrt szereznél lelkednek.

26. Ne légy azok közt, kik kézbe csapnak, akik kezeskednek adósságokért;

27. ha nincs neked miből fizetni, miért vegye el ágyadat alólad.

28. Ne told el az ősrégi határt, melyet vetettek az őseid.

29. Láttál valakit, aki ügyes az ő munkájában, királyok előtt állhat, ne álljon a sötét sorban levők előtt.